İşçi işyerinde sigara içebilir mi?

İşçinin işyerinde sigara içmesi yasaklanabilir mi? İşyerindeki kuralları koyma yetkisi elbette işverene aittir. İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olan bu hakkın sınırı ise, İş Kanunuyla işçi lehinde getirilen düzenlemelerdir. İşveren, işyerindeki kuralları belirlerken, kanunlarca işverene tanınan hakları azaltamaz …

Reklam