İşyerinde verilen yemek kıdem tazminatına dahil mi?

İşyerinde verilen yemek ve kıdem tazminatı Kıdem tazminatının ne olduğunu daha önce açıklamış ve bu konuda Kıdem tazminatının ne olduğunu açıklamış, bir şemayla göstermiştik. Kıdem tazminatının hangi hallerde ödendiğinden bağımsız olarak, nasıl hesaplanacağı da önemlidir. Bu konuda daha …

Reklam