İşyerinde verilen yemeğin kaldırılması

Birçok işyerinde günlük asgari mesainin 7,5 saat sürdüğü düşünüldüğünde, işçilere yemek verilmesi bir ayrıcalıktan öte gereklilik halini almaktadır. Özellikle çalışma süresinin 7,5 saatin de üzerine çıktığı işyerlerinde işçilere verilen yemek, işçiler açısından çok değerli hale gelmektedir. Buna rağmen, …