Kıdem tazminatında ve ihbar tazminatında zamanaşımı

Tazminatlarda zaman aşımı Kıdem tazminatı; niteliği itibariyle işçinin emeğinin, yıllarının karşılığıdır. Bir anlamda emeklilik ikramiyesidir. İhbar tazminatı da belirli hallerde işten ayrılan işçinin hak ettiği ve 8 haftalık ücretine kadar varabilen bir toplu ödemedir. Kıdem ve ihbar tazminatı …

Reklam