Maden işçilerinin izin süreleri

Maden işçilerinin yıllık izinleri Yıllık izin, İş Kanununun işçilere getirdiği haklardan en önemlilerinden biridir. Onu bu kadar önemli yapan ise vazgeçilmez olmasıdır. İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi mümkün değilken, işveren de yıllık izin hakkını işçiye kullandırmama yoluna …

Reklam