Reklam
Yargıtay nasıl muvazaa kararı verir?

Yargıtay’a göre muvazaa incelenirken nelere bakılır? Asıl işveren – alt işveren (taşeron) ilişkisi açısından muvazaa; taraflar arasında kurulan ilişkinin hileli olduğu anlamına gelir ve bir takım sonuçlar doğurur. Doğurduğu sonuçlar bakımından da oldukça önemlidir. Öncelikle iş mevzuatına göre …

Reklam