Çalışma hayatının denetimini kim yapar?

Çalışma hayatını kim denetler? Çalışma hayatının üç temel tarafı bulunmaktadır. Bunlar; işçi, işveren ve devlettir. Esas olarak işçi ile işveren arasında düzenlenen ilişkiye devlet de denetleyici olarak taraf olmaktadır. O halde, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini kim …

Reklam
İşyerine iş müfettişi gelmesi

Eyvah, iş müfettişi geldi! İş müfettişleri, devlet adına işyerlerinin teftişini yapar. Bu teftişi ise iki türlü gerçekleştirirler. İş müfettişlerinden bir kısmı iş sağlığı ve güvenliği teftişi yaparken bir kısmı da işin yürütümü de denilen İş Kanunu uygulamaları bakımından …

Reklam