İşçi tutanaksız işten çıkarılabilir mi?

Tutanaksız işçi çıkarılır mı? Çalışma hayatında tutanaklar oldukça önemlidir. Genelde işçi bir hata yaptığında ya da yasalara aykırı bir davranış sergilediğinde tutanak tutulur. Tutulan tutanaklar ileride işçinin aleyhine kullanılabileceği gibi, işçinin işten çıkarılmasına da neden olabilir. Peki ama …

İşçi görev değişikliği bildirim yazısı örneği

Görev değişikliği bildirimi İşyerinde çalışmakta olan bir işçinin görev yerinin ya da unvanının değiştirilmesi her zaman mümkündür. Ancak böyle bir değişiklik, çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak kabul edilmektedir. Çalışma koşullarında esaslı değişikliğin sonuçlarının ne olduğunu daha önce yazmıştım. …

Hatalı üretim tespit tutanağı

Hatalı üretim tespit tutanağı İşçinin hatalı üretim yapması mümkündür. Bu gerekçeyle işten çıkarılması ise bazı şartların varlığına bağlıdır. Yine de ne olursa olsun, bu tür bir hatalı üretimin mutlaka tutanağa bağlanması ve işçiye imzalatılması ya da tebliğ edilmesi …

İşyerinde uyuyan işçi tespit tutanağı

İşyerinde uyuyan işçi tutanağı İşçinin işyerinde uyuması ve bu durumun işverenlikçe tespit edilmesi halinde tutanağa bağlanması önemlidir. Bu tutanakta işçinin de açıklamasının yer alması ve işçinin ihtar edilmesi de gerekir. İşçinin uyuma fiilinin muhtemel sonuçlarının ağırlığına göre ihtar …

İşyeri terk etme tutanağı

İşyeri terk tutanağı İşçinin işyerini izinsiz ve mazeretsiz terk etmesinin önemli sonuçları olabilir. Bunların başında, işçinin bu fiilinin önem derecesine ya da tekrarına göre; işten çıkarılabilmesi dahi gelmektedir. Ancak böyle bir durumun, öncelikle kayıt altına alınmasında yarar vardır. …

İşçi zarar tespit tutanağı

İşçi zarar tespit tutanağı İşçinin, işverenin malına zarar vermesi halinde ne yapılabileceğiyle ilgili bir yazıyı daha önce paylaşmıştım. Buradan da okuyabileceğiniz üzere, işyerindeki bir fiili nedeniyle işverenin malına zarar veren işçiden bu zararın direkt olarak tahsil edilmesi yanlıştır. …

İşçi telefon yasağı ihlali tutanağı

Telefon yasağı ihlal tutanağı İşyerinde özel cep telefonu görüşmesi yapmanın, işçinin işten çıkarılmasına sebep olabileceğini daha önce yazmıştım. Bu yazımdan da anlaşılacağı üzere; işyerinde özel telefon görüşmesi yapan işçinin işten çıkarılabilmesi için şart, işçinin ilk ihlalinde değil de …

İşçi işe geç kalma tutanağı

İşe geç kalma tutanağı İşe geç gelen işçi için bu eyleminin bir takım sonuçlarının olması doğaldır. Daha önce yazdığım bir yazıda, işe geç kalan işçinin hangi şartlar altında ve hangi usulle işten çıkarılabileceğini açıklamıştım. O yazıdan da anlaşılabileceği üzere …

İşçi uyarı yazısı örneği

Uyarı yazısı örneği İşçinin yaptığı bir hata ya da karıştığı bir olay, onun işten çıkarılmasına haklı bir neden olabilir. Yaşanan bir olumsuzluk bazen direkt olarak işten çıkarma sebebi olurken bazen de birden fazla kez tekrarlanması halinde işten çıkarma …

İşçi hırsızlık tutanağı

İşyerinde yapılan bir hırsızlığın önemli sonuçlarının olması muhakkaktır. Ancak bu sonuçlar kadar ve hatta ondan önce önemli olan, böyle bir eylemin kayda geçirilmesidir. İşte bu kayıt altına alma işleminin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan işçi hırsızlık tutanağı nasıl düzenlenir? İşyerinde …

İşçi kavga tutanağı örneği

İşyerinde kavga yaşanmasını hiçbir işveren istemez; hele ki kavga işçiler arasında oluyorsa, bu daha da arzu edilmeyen bir durumdur. Bu şekilde herhangi bir işçinin ya da birden fazla işçinin karıştığı kavga nasıl kayıt altına alınır? İşçi kavga tutanağı …

İşçi işi aksatma tutanağı

İşçinin yaptığı her hareketin kayıt altına alınması gerekmez. Bunların içinde işçinin işini nasıl yaptığı da vardır; fakat işçinin işini aksatması işin akışını etkiliyorsa ya da işveren bu durumun devamlılığından şikayetçiyse, bu durumu tutanağa bağlamak isteyebilir. İşte işi aksatma …