Takım Sözleşmesi

Takım sözleşmesi nedir?

Birden çok işçinin oluşturduğu bir takımı temsil eden işçilerden birinin, takım kılavuzu olarak işverenle yaptığı iş sözleşmesine takım sözleşmesi denir.

Takım sözleşmesinin, hangi süre belirlenmiş olursa olsun, yazılı olarak yapılması gerekir. Sözleşmede her bir işçinin kimlik bilgileri ve alacağı ücretler ayrı ayrı gösterilir.
Takım sözleşmesinde adları yazılı olan işçilerden her birisinin işe başlamasıyla, o işçi ve işveren arasında takım sözleşmesinde belirlenen koşullarda bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi konusunda Borçlar Kanununun 110 uncu maddesi hükümleri de uygulanır.

hangi iş sözleşmeleri yazılı olmak zorundadır
İşe başlamasıyla birlikte iş sözleşmesi kurulan işçilere ücretlerini işveren veya işveren vekili ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım kılavuzu olan işçi için ise , takıma dahil olan diğer işçilerin ücretlerinden işe aracılık ya da benzer nedenlerle kesinti yapılamaz.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.