Tarım işçisi hangi mahkemede hakkını arayabilir?

Tarım işçisi iş mahkemesine dava açabilir mi?

“Neden açmasın?” dediğinizi duyar gibiyim. Öyle ya, ortada bir işçilik alacağı varsa bunun çözüme kavuşturulacağı yer iş mahkemesi değil midir? Tarım işçisi maaşını alamamışsa ya da izin kullanamamışsa ya da her hangi başka bir alacağını işvereninden alamıyorsa nereye dava açmalıdır?

İş Kanunu istisnaları

Yukarıdaki sorunun cevabını vermeden önce, İş Kanununun kapsamına göz atmamız gerekir. Buna göre, yine aynı kanunda sayılan istisnalar haricinde tüm işyerlerinde İş Kanunu uygulanacaktır. Peki bu istisnalar nelerdir? Tarım işleri bakımından şunu söyleyebiliriz ki;b50 işçiden az işçi çalıştırılan (50 dahildir) tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerleri İş Kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Öyleyse, bir tarım işçisinin işyerinde 50’den az işçi varsa bu işçinin İş Kanununa tabi olmadığını söyleyebiliriz.

İstisnanın istisnası

Evet, 50’den az işçinin çalıştırıldığı bir tarım işyerinde bile bazı işçiler hâlâ İş Kanununa tabi olabilir. Şöyle ki; tarım işyerlerinde yapılmakta olan yapı işlerinde çalışanlar ya da halkın faydalanmasına açık park ve bahçelerde çalışanlar İş Kanununa tabidir.

Kimler İş Kanununa tabi değil?

Yukarıdaki hükümleri özetlersek şu sonuca varırız: Fiilen tarım işi yapıyorsanız, tarım işi yapılan işyerinizdeki işçi sayısı 50’nin altındaysa ve yaptığınız iş halka açık park ve bahçe düzenlemesi vb. bir iş değilse; siz İş Kanununa tabi değilsinizdir.

Tarım işçisi hangi kanuna ve mahkemeye tabi?

tarım işçi alacağı dava

Peki ama o halde bir tarım işçisinin işvereniyle yaşadığı anlaşmazlık hangi kanuna göre ve hangi mahkemede çözülecek? İş Kanununa tabi olmayan bir tarım işçisi için artık iş mahkemesine dava açılması mümkün değildir. Çünkü iş mahkemeleri İş Kanunundan doğan uyuşmazlıklara bakmaktadır. Tarım işçisinin işvereniyle yaşadığı anlaşmazlık ise Borçlar Kanunu hükümlerine göre genel görevli mahkemelerde çözümlenecektir.

SONUÇ

50’den az işçinin çalıştığı bir tarım işyerinde fiilen tarım işi yapan ve halkın kullanımına açık park/bahçe işi dışında başka bir iş yapan işçi, İş Kanununa tabi olmayacaktır. Bu işçinin işvereniyle yaşadığı anlaşmazlıklar da iş mahkemesinde çözülmeyecektir. Bu kapsamdaki bir tarım işçisi, işverenden alacakları bakımından davayı iş mahkemesinde değil, genel görevli mahkemelerde açmalıdır.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.