Tarım işçisinin kıdem tazminatı hakkı var mı?

Tarım işçisinin kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı almanın ön şartı 4857 sayılı İş Kanununa tabi olmaktır. O halde, bir işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağını söyleyebilmemiz için öncelikle ne iş yaptığına bakılması gerekir. Tarım işçisinin de kıdem tazminatı açısından bu şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Aşağıdaki üç şartı birlikte taşıyan çalışanlar kıdem tazminatı alabilecektir. Bu şartlar şu şekildedir:

Tarım işçisi kimdir?

Fiilen tarım işinde çalışan işçi tarım işçisidir. Ancak burada daha pratik olan yöntem, kimlerin tarım işçisi olmadığın söylemek olacaktır. Buna göre;

  • Tarım işletmelerinde bitki ve hayvan üretimi, bakım ve yetiştirmesi dışında kalan işlerde çalışan işçiler tarım işçisi değildir.
  • Tarım işletmesinde bekçilik, şoförlük gibi işleri yapanlar da tarım işçisi değildir.

Tarım işçisi İş Kanununa tabi mi?

ziraat işçisi kıdem tazminatı hakkı

İş Kanununun 4üncü maddesine göre; elliden az işçi çalıştırılan (elli dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde çalışanlar İş Kanunu kapsamı dışındadır.

O halde bir tarım işçisi ile ilgili kıdem tazminatı konusunda yargıya varmadan önce, o işyerinde çalışan toplam işçi sayısına bakılması gerekecektir.

Ayrıca tarım işletmelerinde yapılmakta olan yapı işlerinde ve halkın faydalanmasına açık olan veya işyerinin eklentisi durumunda bulunan park ve bahçe işlerinde çalışanlar da işyerindeki işçi sayısına bakılmaksızın İş Kanunu kapsamında kabul edilmelidir.

SONUÇ

İş Kanununda belirtilen istisnalar göz önünde bulundurulmak kaydıyla; fiilen tarım işinde çalışan bir tarım işçisi için birden fazla senaryo söz konusudur:

  • İşçinin çalıştığı tarım işinin yapıldığı işyerindeki işçi sayısı 50 ve altında ise işçi kıdem tazminatı hak edemez.
  • İşçinin çalıştığı tarım işinin yapıldığı işyerindeki işçi sayısı 51 ve üstünde ise işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.
  • Tarım işi yapılan yer, halkın faydalanmasına açık bir yer ise (park gibi) ya da bir işyerinin eklentisi olan park/bahçe ise buradaki tarım işçilerinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.
  • Tarım işinin yapıldığı bir işyerinde yapım işinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.
  • Tarım işinin yapıldığı işyerinde bekçilik, şoförlük gibi işleri yapan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı vardır.

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.