Taşeron ile alt işverenin farkı

Taşeron ile alt işveren farkı

Bu iki kavram o kadar iç içe geçmiştir ki, aralarındaki fark unutulmaya yüz tutmuştur. Özellikle kamu kurumlarında hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmasına dayanan ve hukuken alt işverenlik olarak kabul edilen ilişki, yıllar içinde taşeronluk adını almıştır. Önce bu iki kavramın tek tek tanımlarını yapalım.

Alt işveren nedir?

Alt işveren; bir işverenden, iş yerinde yürütülmekte olan mal ya da hizmet üretimiyle ilişkili yardımcı işlerde ya da asıl işin bir bölümünde olup da işletmenin ve işin gereği ile teknolojik bazı nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirmiş olduğu işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran gerçek ya da tüzel kişiyi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşu ifade eder.

Taşeron nedir?

Taşeron ise Türk Dil Kurumuna göre; büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan kişidir.

Günümüz uygulaması

Gelinen noktada özellikle kamu kurumlarında ya da diğer tüm işyerlerinde işçi çalışırılmasına dayanan alt işverenlik ilişkisinin artık aynı zamanda taşeronluk olarak anıldığı bir gerçektir. Bu iki kavram o kadar iç içe girmiştir ki; İş Kanunu bakımından kullanılması gereken alt işveren kavramı yerini adeta taşeron kavramına bırakmıştır. Özellik le İş Kanunu bakımında bu iki kavramı aynı kefede görmek, kanımca yanlış olmayacaktır.

taşeron

SONUÇ

Bahse konu olay, asıl işvereninin işyerinin bazı bölümlerinde aracı firma vasıtasıyla işçi çalıştırması ise; bu durumda artık alt işveren ile taşeron arasında bir anlam farkı kalmadığı kabul edilmelidir. Hukuki incelemeler ve mütalaalar bir kenara koyulmak üzere, artık alt işveren kavramından taşeron kavramının ve taşeron kavramından da alt işveren kavramının anlaşılmasından daha doğal bir şey yoktur.

,
Mustafa Baysal
Mustafa Baysal
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında üç yıldan uzun süre İş Müfettişi olarak görev yapan yazarın, İş Kanunu Sorunları adında bir kitabı bulunmaktadır. İşçi Dünyası'nın kurucusu da olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.