Taşeron işçisinin maaşı ödenmezse ne olur?

Taşeron işçi maaş ödemeleri

İster taşeron işçi olsun isterse de işyerinin kendi işçisi, İş Kanunundaki haklar bakımından bunlar arasında fark yoktur. Dolayısıyla, bir işçinin maaşının ödenmemesi ile taşeron işçinin maaşının ödenmemesi arasında hukuken bir farklılık olduğu söylenemez. Ancak, taşeron işçisinin korunması bakımından İş Kanununda bunlar lehine bir hüküm getirilmesi ihtiyacı hissedilmiştir.

Reklam

Ücretin önemi

Taşeron işçiler açısından ücret konusunda özel bir düzenleme yapılmasının nedeni, ücret konusunun çok önemli olmasıdır. Öyle ki, bütün bir ay boyunca çalışan bir işçinin alacağı ücret, onun tek geçim kaynağı alabilir. Bu işçinin ücretini zamanında ya da hiç alamamasının doğuracağı sonuçlar ise açıktır.

Ücreti ödenmeyen işçinin genel hakları

İster taşeron işçisi olsun isterse olmasın, ücreti ödenmeyen işçinin sahip olduğu iki temel hakkı şu yazımda anlatmıştım. Bu işçi, işvereninin mücbir sebebi yoksa 20 gün içinde maaşının  ödenmemesi halinde iş görmekten kaçınabilir. Ayrıca, ücreti ödenmediği için İş Kanununun 24II-e maddesi gereğince iş akdini haklı nedenle de feshedebilir.

Ücreti ödenmeyen taşeron işçisinin hakkı

Bildiğiniz üzere taşeron işçisi, bir şirkette çalışıyor görünmekte ancak fiilen kamu kurumları için çalışmaktadır. Kamudan hizmet alım ihalesi alan alt işveren, işçileri işe almakta ve bunları kamu kurumunun talep ettiği yerlerde çalıştırmaktadır. Bu işçilerin ücretlerini ödemek alt işveren şirketin görevidir. Kamu kurumu ise, kendisinden ihale kazanan alt işverene hak ediş ödemektedir. İşte bazı durumlarda, kamu kurumunca alt işverene hak ediş ödemesi yapıldığı halde, bu şirketin işçilere ücretlerini ödemediği görülmektedir.

Maaşı yatmayan taşeron işçi ne yapabilir?

taseron isci ucret odememe

İş Kanununun 36ncı maddesi gereğince;  işverenler, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurması üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmek ve varsa ödenmeyen ücretlerini hak edişlerden keserek işçilerin banka hesaplarına yatırmak zorundadır.

Maaşı yatmayan taşeron işçisi de bu durumu asıl işverenine bildirmelidir. Asıl işveren böyle bir durumda gerekirse taşeron firmanın hak edişinden kesinti yaparak taşeron işçilerinin maaşlarını ödemek zorundadır.

SONUÇ

Taşeron işçilerinin ücretlerinin ödenmesinden asıl işverenin de hukuken sorumlu olduğu tartışmasızdır. Bir de bunun dışında, asıl işverenin taşeron işçilerinin maaşlarının taşeron firma tarafından ödenip ödenmediğini her ay kontrol etme sorumluluğu vardır.

Buna rağmen ücreti ödenmeyen taşeron işçisi hemen asıl işvereni olan kuruma başvurmalı ve asıl işveren kurum da gerekirse hak edişlerden kesinti yaparak bu ücreti işçilerin hesabına aktarmalıdır.

Reklam
,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.