Taşeron işçisinin yıllık izin kıdemi nasıl belirlenir?

Taşeron işçisinin yıllık izni nasıl hesaplanır?

Uygulamada taşeron işçisi olarak bilinen alt işveren işçilerinin karşılaştıkları önemli sorunlardan biri de yıllık izin sürelerinin hesaplanmasıdır. Bir kamu kurumunda uzun yıllar çalışan bir taşeron işçisi bu süre zarfında defalarca şirket değiştirmekte ve yenilenen her ihale sonrası birkaç gün ara vererek tekrar işe başlamaktadır. Peki bu işçilerin yıllık izne esas kıdemi nasıl hesaplanır? Aradaki boşluklar dikkate alınır mı?

Taşeron işçisinin yıllık iznini kamu kurumu takip edecek

Şu yazımdan da okuyabileceğiniz gibi, 2014 yılında mevzuatta yapılan bir değişiklikse, taşeron işçisinin yıllık izninin kullandırılıp kullandırılmadığını takip etme ve kullandırılmamış olması durumunda taşeron şirkete talimat vererek, bu izinlerin kullanılmasını sağlama yükümlülüğü kamu kurumlarına verilmiştir.

Yine aynı tarihte İş Kanununda yapılan değişiklikle; taşeron işçilerinden, şirketleri değiştiği halde aynı kamu kurumunda çalışmaya devam edenlerin yıllık izin süresinin, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır. Bunun anlamı, şirketler değişse bile işçinin tüm çalışma dönemlerinin yıllık izin hesabında dikkate alınması gerektiğidir.

Kamu kurumu yıllık izinleri nasıl tespit edecek?

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Burada özellikle kamu kurumları bakımından ek bir iş yükü meydana geldiği açıktır. Kurum personelinin, her bir taşeron işçisi bakımından tek tek hesaplaması yapması gerecektir. Bunun için de işçilerin SGK hizmet dökümleri incelenmeli ve aynı kamu kurumunda geçmiş tüm çalışma süreleri birleştirilmelidir. Bu işlem sonucunda işçilerin hak ettikleri toplam yıllık izin süreleri belirlenmeli ve taşeron şirketten istenen yıllık izin kayıtlarıyla karşılaştırma yapılarak, işçinin henüz kullanmadığı izin süreleri net bir şekilde ortaya koyulmalıdır.

İhaleler arası boşluklar ne olacak?

taşeron yıllık izin

Yukarıda bahsedilen ve oldukça zahmetli olan işin püf noktası ise, ihaleler arasında işçilerin çalışmadıkları günlerin ne olacağıdır. Öyle ya, bir hizmet alım ihalesi sona erip yenisi başladığında bazen arada birkaç gün ya da daha fazla boşluk olmaktadır. Bu boşluklarda işçilerin sigorta girişleri yapılamamakta ve SGK hizmet dökümlerinde bu günler eksik görünmektedir. Taşeron işçisinin yıllık izin kıdemini hesaplamaya çalışan kamu görevlisi, bu boşlukları dikkate almalı mıdır?

4857 sayılı İş Kanununda yer alan hüküm incelendiğinde, yıllık izin süresi hesaplanırken açık bir biçimde “aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak” hesaplanacağı ifade edilmiştir. Bu hüküm göz önüne alındığında, aradaki boşlukların dikkate alınmaması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ

Bir kamu kurumunda uzun yıllar boyunca taşeron işçisi olarak çalışan ve bu süre boyunca defalarca şirket değiştiren bir taşeron işçisinin yıllık izin süresinin hesaplanması esnasında, ihaleler arası boşluklar karşımıza çıkmaktadır.

İşçi bazen ara vermeksizin yeni şirkete geçerken, bazen de birkaç günlük boşluktan sonra yeni şirkette işe başlamaktadır. Kanaatimce bu boşlukların hesaplama sırasında dikkate alınmaması gerekir.

İşçinin SGK hizmet dökümü alınmalı, “aynı kamu kurumu bünyesindeki” taşeron şirketler altında geçen sigorta günleri toplanmalı ve çıkan sonuca göre işçinin yıllık izin süresi belirlenmelidir.


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.