Taşerondan kadroya geçiş sınavı nasıl ve ne zaman yapılacak?

Taşerondan kadroya geçiş sınavı nasıl yapılacak?

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda yasal düzenleme yapıldı. Ama bu düzenleme her taşeron işçisini kapsamayacak. KHK’da belirtilen kurumlarda çalışıyor olmak ve aranan özel şartları da sağlamak gerekecek. Bu şartları sağlayanlar ise taşerondan kadroya geçiş için bir sınava alınacak. Peki bu sınavı kim yapacak ve içeriği ne olacak? Sınav ne zaman yapılacak?

Taşeron işçilerinin kadroya alınması

Hangi kurumlarda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınacağını ve hangi ihale türlerinin kapsama alındığını daha önce yazmıştık. O yazıdan gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Şu kadarını söylemem gerekir ki; kadroya alınan taşeron işçileri bakımından belediyelerde ve diğer idarelerde farklı sonuçlar doğacaktır. Ancak tüm taşeron işçilerin sınava alınması gerekecek. O halde bu sınav nasıl ve neye göre yapılacak?

Kamuya işçi alımının yasal mevzuatı

Kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslar “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”le düzenlenmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bu yönetmelik, daimi işçi alımı durumunda uygulanacak kuralları da içermektedir.

Sınav ne zaman olacak?

2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün boyunca başvurular alınacak. Bu başvurular alındıktan sonra bir komisyon tarafından incelenecek ve kişilerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığı belirlenecek. Bu işlemin ardından ise sınav yapılacak. Bu nedenle kesin bir tarih vermek zor; ancak tüm sürecin 2 Ocaktan itibaren 90 gün içinde sonlandırılması gerektiği düşünüldüğünde, sınavların da şubat sonunda ya da mart başında yapılacağını düşünüyorum.

Resmi gazetede yayımlanan usul eve esaslara göre ise, sınavın yapılmasının öngörüldüğü tarih aralığı 3 Mart – 22 Mart 2018 arasıdır. Ancak bu tarih aralığı bir tavsiyeden ibaret olup, idareler sınav için farklı bir tarih de belirleyebilir.

Taşerondan kadroya geçiş sınavı yazılı mı sözlü mü?

696 sayılı KHK’da sınavın “yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı” olarak yapılacağından bahsedilmiştir. O halde sınav aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir.

 • Sadece yazılı sınav
 • Sadece sözlü sınav (mülakat)
 • Yazılı ve ardından sözlü sınav
 • Sadece uygulama sınavı

Bu sınav türlerinin birisini seçme konusunda idarelerin takdir hakkı bulunmaktadır. Çok fazla taşeron işçisi olmayan bir kamu kurumu sözlü sınav tercih edebilirken, on binlerce taşeron işçisi olan bir kurum yazılı sınav yapmayı tercih edebilir. Ya da örneğin belediyelerdeki itfaiye erleri için uygulamalı bir sınav da yapılabilir.

Taşerondan kadroya geçiş sınavını kim yapacak?

taşerondan kadroya geçiş sınavı ne zaman

KHK öncesinde genel beklenti, ülke genelinde ve İşkur tarafından bir sınav yapılması yönündeydi. Ama 696 sayılı KHK ile sınav yapma ve sonuçları değerlendirme görevi kamu idarelerine verildi. Dolayısıyla, her kamu kurumu kendi sınavını yapacak ve yine kendisi değerlendirecek. Öncesinde ise işçilerin başvuruları alınacak. Taşerondan kadroya geçiş için başvuru dilekçesi örneklerini daha önce yayımlamıştık.

Taşeronlar için kadro sınavının içeriği ne olacak?

Bu konuda 696 sayılı KHK’da hüküm yok. O halde yukarıda belirttiğimiz “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine bakmamız gerekir. Yönetmeliğin 17nci maddesine göre bu sınav:

 • Mesleki bilgi ve beceri konularında yapılır.
 • Sınavda engellilere yönelik (işitme, görme engelliler vb.) özel tedbirler alınır.

O halde sınavda Anayasa, hukuk ya da 657 sayılı Kanun gibi genel sınav konularının bulunmasına gerek yoktur. Örneğin hastane bünyesinde hizmet alımı ihaleleri kapsamında çalıştırılan işçiler için şu şekilde bir ayrım ile konular belirlenebilir:

 • Temizlik hizmeti yapanlar için hijyen vb. konular
 • Hastabakıcı olarak çalışanlar için hasta bakımı ile ilgili hususlar
 • Yönlendirme/danışmanlık yapanlar için halka ilişkiler ve iletişim gibi konular

Hatta kanaatimce; bir kamu kurumu tüm taşeronları için tek tip sınav yapmak yerine, çalışılan bölüme göre farklı farklı sorular hazırlamalıdır. Yine de kamu kurumu tüm işçilere aynı soruları sorsa, bunun önünde yasal bir engel olmadığını söylemeliyim.

Sınavdan geçme notu ise 50 olacak. 100 puan üzerinden 50 ve üstünde puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

Kurumlarca yapılacak taşerondan kadroya geçiş sınavı sonuçlarının, kısa süre içinde açıklanması gerekmektedir. Kurumlar, internet sitelerinden duyuru yaparak sonuçları duyuracak. Ayrıca işçilere tek tek tebligat yapılmayacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 gün içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Yapılan itiraz, sınav kurulu tarafından 5 gün içinde sonuçlandırılır.

SONUÇ

Çalışma Bakanı tarafından defalarca açıklandığı üzere; sınavın formalite olarak yapılacağı özellikle vurgulanmıştır. Burada önemli olan sınava mutlaka katılmak ve ne olursa olsun, sınavı ciddiye almaktır.

Kamu kurumları ise Anayasa, DMK, Kamu İhale Kanunu gibi yasal mevzuatı sınav konusu yapmak yerine, işçilerin çalışma alanlarına göre, mesleki bilgi ve becerilerini ölçecek şekilde sorular hazırlamalıdır.

Yine de sınavı kazanamayanların durumunun ne olacağı ise henüz belirsizdir. Kanaatimce sınavı geçemeyenler kadroya alınmayacağı gibi, taşeron sistemi sona ereceğinden, işten çıkarılacak ve işsiz kalacaktır.


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

21 Yorum

 1. Merhabalar,
  Park bahçe bakım onarım hizmetinde taşeron firmada hakediş yapmakta olan p. mimarıyım. Sınavda belediye elerse işsiz kalma durumumuz var mı?Bakanın açıklamasına göre sınavda eleme söz konusu değil.Bu konuda bilgi verir misiniz

  1. Ayşe hanım, sınavda elenenler büyük ihtimalle işsiz kalacaktır. İdarelerin bu durumu dikkate alarak, sınav içeriklerini hazırlamaları gerekir.

 2. Merhaba hocam, bir kaç sorum olacaktı cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
  Şayet kadro alırsak 4 yıllık üniversite mezunu olmamın bir getirisi var mı?
  Tediye ücreti bu yıl ne zaman ve nasıl ödenir?
  2019 ocak toplu sözleşmeden sonra maaşlarımızda ne kadar artış olacak?Ne tür haklar kazanacağız.

 3. 4 aralıktan sonra istifa edenlerin kadroyla alakalı olup olmadıklarıyla ilgili bir yönetmelik yayınlandı mı bilginiz warmı

  1. Resmi gazetede yayımlanan usul ve esaslarda şöyle denilmektedir: ” Ayrıca, idarelerince 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler de bentte aranan çalışma şartını sağlıyor kabul edilir” Buna göre, kanaatimce ister istifa etmiş olsun isterse çıkarılmış, 4 Aralık itibariyle çalışıyor görünenler kapsamda yer almalıdır.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.