Tıbbi mümessil hangi hallerde fazla mesai alabilir?

Yazıyı sizin için güncelledik:

Tıbbi mümessil ya da reprezant, ilaç firmaları adına doktorlar ve eczacılar başta olmak üzere, çeşitli meslek mensuplarına ilaç tanıtımı yapan kişidir. Haliyle tıbbi mümessilin mesai kavramı, diğer çalışanlardan farklıdır. Peki tıbbi mümessil hangi durumlarda fazla mesai ücreti almaya hak kazanır? Tıbbi satış mümessili fazla mesai alabilir mi?

Tıbbi satış mümessili çalışma sistemi

Bu konuda uzmanlık seviyesinde bilgim olmasa da, reprezantların belirli bir mesai saatine tabi olmakla beraber, bu mesai süresinin tamamında bizzat faaliyet yürütmediklerini biliyorum. Bunun anlamı, çalışmamaları değil, işin niteliği gereği, görüşme ve tanıtım faaliyetlerini doktaorların ya da eczacıların uygunluk durumuna göre belirlemeleridir.

O halde; tıbbi satış mümessilinin çalışma sistemi ile ilgili şunları söyleyebiliriz:

  • Belirli bir mesai süreleri vardır
  • Tanıtım yapmak amacıyla gerekirse, bu sürelerin öncesinde ve hatta sonrasında bile çalışmaya devam edebilirler.
  • Mesai saatleri dışında iş yemeklerine katılabilirler.
  • Hafta sonları rutin değerlendirme toplantıları olabilir.
  • Akşamları rapor hazırlama ve gönderme şeklinde çalışma yapabilirler.

Fazla mesai kavramı

İş Kanunu bakımından fazla mesai, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde yaptığı çalışmadır. Fazla mesai hesabı aylık yapılmamalı ve her hafta kendi içinde değerlendirilmelidir. (iscidunyasi.com/fazla-mesai-aylik-hesaplanabilir-mi)

Tıbbi satış mümessilinin fazla mesaisi

tıbbi mümessil fazla mesai

Fazla mesai ispatı nasıl olur?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bununla ilgili Yargıtay kararlarına baktığımızda, önemli ipuçlarına ulaşırız. Öncelikle şunu söylemeliyim ki; bu yazacaklarım her tıbbi mümessil için geçerli değildir. Ancak birçoğunun çalışma sisteminin bu şekilde belirlendiğini söyleyebiliriz.

Her şeyden önce, tıbbi mümessilin iş sözleşmesine bakılması gerekir. Burada, mümessilin günlük çalışma süresini kendisinin belirleyeceğine dair bir hüküm varsa, çalışma sisteminin esnek olduğu sonucu çıkarılır.

Nitekim Yargıtay bir kararında şöyle demiştir: “… taraflar arasındaki iş sözleşmesine göre tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan davacının günlük çalışma programını kendisinin düzenlediği, böylece günlük çalışma saatlerini de kendisi belirleyerek esnek bir düzende çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan davacı tarafça dosyaya sunulan bir kaç gün veya birkaç saate ilişkin eğitim semineri, toplantı vb gibi faaliyetlere ilişkin e-maillerin arızi nitelikte olduğu, davacının çalışma düzenine ilişkin genel ve somut bir ispat vasıtası olarak değerlendirilemeyecekleri belirtilmelidir.” (22 Hukuk, 2015/26598 E.)

Bir başka kararda ise şöyle denmektedir: “Davacının ilaç mümessili olarak “home office” yöntemiyle evinden çalıştığı, günlük çalışma programını kendisinin belirlediği ve ekstra çalışmaların karşılığında prim aldığı anlaşılmakla, çalışma saatlerini kendisi belirleyen davacının fazla çalışma ücret talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” (9 Hukuk, 2010/12055 E.)

Bir diğer karar ise şu şekildedir: “Somut olayda; davacı işçi ilaç tanıtım elemanı olarak çalışmış davacı tanıkları haftalık 45 saati aşan çalışmaları açıklayan anlatımlarda bulunmuşlardır. Dosya kapsamından davacının belli bir iş programı dahilinde çalıştığı, bu programın işçi tarafından düzenlense de bu programın işveren denetiminde olduğu anlaşılmaktadır. Davacının çalışma programının haftalık 45 saat olan yasal çalışma süresinde tamamlanıp tamamlanamayacağı gerekirse konunun uzmanı bilirkişiden rapor alınarak tespit edilmeli ve dosyadaki diğer deliller de bir değerlendirmeye tabi tutularak fazla çalışma ücreti isteği yönünden bir karar verilmelidir. Konuyla ilgili eksik incelemeyle sonuca gidilmesi hatalıdır.” (9 Hukuk, 2009/33377 E.)

SONUÇ

Yazıyı okumanıza rağmen, belki de halen sorunuzun cevabını bulamadığınızı tahmin edebiliyorum. Bunun nedeni, cevabın çeşitli durumlara göre değişmesidir. Sizin için bir özet yapalım:

  • Eğer tıbbi mümessil günlük çalışma süresini kendisi belirleyebiliyorsa, yani örneğin haftalık 45 saatlik çalışma süresini, günün istediği saatlerine dilediği gibi dağıtabiliyorsa, fazla mesaiden söz edemeyiz.
  • Eğer çalışan için işveren tarafından haftalık mesai çizelgesi belirleniyorsa ya da çalışan kendisi yapsa bile bu çizelge işverenin denetimine tabi ise, bu durumda haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai kabul edilmelidir.
  • İşçi haftalık 45 saatini doldurmasına rağmen, örneğin cumartesi günleri değerlendirme toplantılarına katılıyorsa, bunlar da haliyle fazla mesai olarak kabul edilmelidir.

Son olarak, aşağıdaki yazıya göz atmanızı öneririm. Çünkü bazı durumlarda işçinin maaşına, fazla mesai ücreti peşinen dahil edilmiş olabilir. Böyle bir durum varsa, fazla mesai hakkının ona göre değerlendirilmesi gerekir.

iscidunyasi.com/fazla-calisma-ucreti-dahil-is-sozlesmesi


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.