Ücret Elden Ödenir Mi?

İşçi ücretinin elden ödenmesi

İş Kanununa tabi olarak bir işyerinde çalışan işçinin, yerine getirdiği çalışma borcuna karşılık elde ettiği hakkı ücrettir. Peki ücret nasıl ödenmelidir? Elden mi, bankadan mı? Yoksa PTT şubesinden mi?

İşçinin ücretinin elden ödenmesinin işverene getireceği yükümlülükleri ve riskleri ilgili şu yazımızda genişçe ele almıştık. Bu yazının sonunda da; ne adı altında olursa olsun işçilere yapılacak ödemelerin bordrolaştırılması ve SGK primleri ile vergilerinin tahakkuk ettirilmesinin şart olduğunu belirtmiştik.

Bir işçi olarak sizin durumunuz nedir? İşvereniniz ücretinizi banka kanalıyla ödemek zorunda mı yoksa elden ödeyebilir mi? Bu soruların cevabı şu şekilde verilebilir:

  • İşyerinin ülke (Türkiye) genelinde çalıştırdığı işçi sayısı toplamı 10 ve üzerindeyse, o işyerinde işçilere yapılacak her türlü ve bütün ödemelerin banka kanalıyla yapılması yasal zorunluluktur.
  • İşyerinin bulunduğu muhitte her hangi bir banka şubesi yoksa ya da işçilere banka kanalıyla ödeme yapılmasına imkan yoksa ödemeler PTT kanalıyla yapılmak zorundadır.
  • İşyerinin bulunduğu yerde hem banka yok hem de PTT yoksa ne olacaktır? Bu durumda kanunen bir istisna ya da kolaylık sağlanmamıştır. Bu da demektir ki, sebebi ne olursa olsun, ücretlerin elden ödenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Bütün bunlara rağmen ücretinin tamamı ya da bir kısmı elden ödenen işçi ne yapabilir? İş Kanununun 24 üncü maddesi, belirli hallerin mevcut olması halinde, işçiye sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı vermiştir.

Bu nedenlerden birisi de, kanunun 24/b maddesinin (e) bendinde yer alan “İşveren tarafından işçinin hak ettiği ücretinin kanun hükümlerine ya da sözleşme koşullarına uygun olarak hesaplanmaması veya ödenmemesi” halidir.

İşçiler banka promosyonu alabilir mi?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

SONUÇ

O halde, aylık ücretinin ya da fazla çalışma, genel tatil-bayram çalışması gibi diğer ücretlerinin tamamı ya da bir kısmı, Türkiye genelinde en az 10 işçi çalıştıran işveren tarafından, elden ödenen işçi; haklı nedenle sözleşmesini derhal feshedebilir. Bu durumda da, diğer şartların oluşması halinde kıdem tazminatına hak kazanırken, ihbar tazminatı ödemek durumunda da kalmaz


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.