Ücret hesap pusulası nedir?

Ücret hesap pusulası düzenlemek zorunlu mu?

Ücret hesap pusulası İş Kanununda kendine yer bulmuş bir kavramdır. Buna göre ücret hesap pusulası; işverenin işyerinde işçiye yaptığı ödemelerde ya da banka kanalıyla yaptığı ödemelerde işçiye verdiği ve ücret hesabını gösteren imzalanmış veya işyerinin özel işaretini içeren bir evraktır.

Ücretler bankadan ödeniyorsa gerek var mı?

Özellikle 2008 yılından bu yana belirli sayıda işçi çalıştıran işverenlere ödemelerini banka aracılığıyla yapma zorunluluğu getirildiğinden bu yana ücretler birçok işyerinde elden ödenmemekte ve işçilerin banka hesaplarına yatmaktadır.

Bu durumda işverenlerin, ücret hesap pusulasının artık işlevini yitirdiğini düşündüğünü görüyoruz. Onlara göre ücret hesap pusulası, işçinin maaşını aldığına dair kanıtlayıcı bir evrak olup ücretler artık banka kanalıyla ödendiğine göre bu pusulayı düzenlemenin artık gereği kalmamıştır.

Bu düşünce tamamıyla yanlıştır. Yanlışlığı iki sebepten kaynaklanmaktadır; işverenlerin ücret hesap pusulasının işlevini yanlış yorumlaması ve mevcut kanun hükmü.

Ücret hesap pusulası ne işe yarar?

Birçok muhasebe yada insan kaynakları çalışanına göre ücret hesap pusulası işçilerin maaşlarını aldıklarını kanıtlar. Halbuki öyle değildir. Ücret hesap pusulasının temel amacı işçiye ücretiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermektir. Şöyle ki, bir ücret hesap pusulasının içinde genelde şu bilgiler yer alır:

  • İşçinin aylık ücreti
  • İşçinin saatlik ücreti
  • Yapılan fazla çalışma süresi
  • Ay içindeki ulusal bayram ve genel tatil günleri
  • İşçinin kullandığı yıllık ücretli izinler
  • İşçinin mazeretsiz devamsızlıkları ve ücretsiz izinleri
  • Vergi ve SGK prim miktarlar
  • Asgari geçim indirimi tutarları

Yukarıdaki liste incelendiğinde görülecektir ki; ücret hesap pusulasının bir sureti kendisine verilen işçi, bu sayede ücret eklentilerini ve içeriğini inceleyebilecek ve hata olması durumunda düzeltilmesini sağlayabilecektir.

Kanunen ücret hesap pusulası düzenleme yükümlülüğü

Ortada hiçbir neden olmasa bile, İş Kanununun 37 nci maddesi gereğince ücret hesap pusulası düzenlemek gerekecektir. Çünkü bu maddeye göre; işçiye ücret hesap pusulasının verilmesi ve bu pusulada ödeme günü ve ilişkili olduğu dönemiyle fazla çalışma, bayram ve genel tatil ücretleri, hafta tatili gibi asıl ücretin her türlü eklemelerin ve vergi tutarı, sigorta primi, avans mahsupları, nafakalar ve icra gibi her tür kesintinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Ücret hesap pusulası imzalatmak zorunlu mu?

ucret hesap pusulasi imzalamak iscidunyasi

Kanunen ücret hesap pusulası düzenlemenin zorunlu olduğunu yazmıştık. Ancak her ne kadar ilgili kanun maddesinde bu pusulanın bir örneğinin işçiye verilmesi istenmişse de; verilmemesinin bir cezası yoktur.

Yani ücret hesap pusulasını düzenlemek ve işçiye imzalatmak gerekir. Ancak imzalatılmazsa bunun bir idari para cezası bulunmamaktadır. Çünkü idari para cezası, ücret hesap pusulasının düzenlenmemesine öngörülmüştür.

Ücret hesap pusulası düzenlememenin cezası

İş Kanununun zorunlu tuttuğu bu ücret hesap pusulasını düzenlememenin idari para cezası yine İş Kanununa göre 2016 yılı için 584,00 TL’dir. İş Kanununa ilişkin tüm idari para cezalarını görmek için tıklayınız.

SONUÇ

Ücret hesap pusulası; işçilerin ücret ve eklentileriyle kesintilerini görmeleri için onlara bir sureti verilen, düzenlenmesi kanunen zorunlu olan bir evraktır. Yukarıda belirtilen tüm bilgileri içermesi gereken ücret hesap pusulasını düzenlemeyen işveren hakkında ise 2016 yılı için 584,00 TL idari para cezası uygulanacağı unutulmamalıdır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.