Banka hesabına haciz koyulan işçinin maaşı elden ödenir mi?

Banka hesabına haciz koyulan işçiye elden ödeme Bilindiği üzere ülke genelinde 10 ve daha çok işçi çalıştıran işverenlerin, işçilerine yapacakları her türlü ödemeleri banka aracılığıyla yapmaları zorunludur. Ama işçinin banka hesabına haciz konulmuşsa ve işçi işverenden ücretini elden …

Brüt asgari ücret ve işverene maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyeti (01/01/2019-31/12/2019 arası) Asgari ücret, işçiye ödenebilecek en az ücreti ifade etmekte olup işçiye bundan daha az ücret ödenemez. Ancak bunun üstünde bir ücreti işveren elbette isterse ödeyebilir. İşçi açısından asgari ücretin tutarı herkes tarafından …

İşçinin ücreti çek ile ödenebilir mi?

İşçinin temel geçim kaynağı olan ücreti ya da maaşı, hem işçinin en temel hakkı hem de çoğu zaman tek geçim kaynağıdır. Peki ama çek ile maaş ödenebilir mi? Yoksa işçinin ücreti mutlaka para ile mi ödenmelidir? Ücret nedir? …

AGİ tazminatlara ve ücrete dahil mi?

Asgari geçim indiriminin niteliğinin doğru anlaşılması, onun tazminatların hesabında dikkate alınıp alınmayacağının da tespit edilmesini sağlar. İşçinin alabileceği tazminatlar arasında en bilineni olması nedeniyle, şu sorunun cevabının verilmesi önem arz edecektir: AGİ kıdem tazminatına dahil mi? Asgari geçim …

Emsal işçi ücreti nasıl belirlenir?

Emsal ücret, özellikle iş davalarında karşımıza çıkan bir kavramdır. Dava konusu alacakların miktarını etkileyebilen emsal ücret araştırması nasıl yapılır ve emsal ücret nasıl belirlenir? Emsal ücret nedir? Emsal Türk Dil Kurumu’na göre “eş, denk, benzer” anlamına gelir. Böyle …

Ücret hesap pusulası nedir?

Ücret hesap pusulası İş Kanununda yer alan bir kavram olup işveren tarafından düzenlenen bir evraktır. Peki ama ücret hesap pusulası nedir ve düzenlemek zorunlu mudur? Ücret hesap pusulası tanımı Ücret hesap pusulası İş Kanununda kendine yer bulmuş bir …

Tır şoförü asgari ücretle çalışabilir mi?

Tır şoförlüğü zor olduğu kadar, tabi olduğu çalışma sistemi bakımından da farklıdır. Klasik çalışma sürelerine benzemeyen ve önemli riskler barındıran bu meslekte maaş bazen sorun olmaktadır. O halde şu sorunun cevabını birlikte arayalım: Tır şoförünün maaşı asgari ücret …

Ücret kesme cezası hakkında her şey

İşçiniz bir hata yaptı ya da işyerinde yapılması yasaklanmış bir davranışta bulundu. İşçinizin zararınızı karşılaması gerektiğini ya da yaptığı davranışın cezasını görmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Peki böyle bir durumda ona ücret kesme cezası verebilir misiniz? Verebilirseniz, nelere dikkat etmeniz …

İşçi ücreti düşürülebilir mi?

Çalışanın ücretinin düşürülmesi sık rastlanmasa da karşı karşıya kalınabilen bir durumdur. Bir şirkette ister genel müdür olun isterseniz vasıfsız bir işçi, bu durumla siz de karşılaşabilirsiniz. İşvereniniz ya da insan kaynaklarından bir yetkili sizi karşısına alıp sorabilir: Maaşını …

İşveren zam yapmak zorunda mı?

İşçinin maaşı zam beklemesi en doğal hakkıdır. Özellikle bizimki gibi enflasyonun hissedilir derece yüksek olduğu ülkelerde, maaşa zam gelmemesi; alınan maaşın erimesi anlamına da gelir. Peki ama işveren zam yapmak zorunda mı? Özel sektörde zam zorunlu mu? Zam …

Ücret Elden Ödenir Mi?

Ücret işçinin en temel geçim kaynağıdır ve nasıl ödenmesi gerektiği mevzuat ile belirlenmiştir. Normal şartlar altında işçinin ücretinin banka aracılığıyla ödenmesi gerekir. Buna rağmen işçinin ücreti elden ödenir mi? Ücret nedir? İş Kanununun 32inci maddesine göre ücret, bir …

Ücreti elden ödemenin sonuçları neler?

İşveren olarak işçinizin hakkını son kuruşuna kadar veriyorsunuz. Bu sizin en temel ilkeniz. İşçinin maaşını her ay düzenli ve nizamî bir şekilde öderken sıra fazla çalışma ya da genel tatil ücreti ödemelerine geldiğinde iş değişiyor. Peki ama neden? …

İşçinin ücreti zamanında ödenmezse ne olur?

İşçinin tek geçim kaynağı ücrettir. İşçi; kirasını, alışverişini, çocuğunun okul masrafını ve diğer her şeyi maaşına göre hazırlamışken, maaşın ödenmemesi önemli sonuçlar doğurur. İşçinin maaşı zamanında ödenmezse ne olur? Ücret nedir? 4857 sayılı İş Kanununun “Ücret ve ücretin …