Ücretli öğretmenin sigortası kaç gün üzerinden yatırılmalıdır?

Ücretli öğretmenin prim günü nasıl hesaplanır?

Ücretli öğretmen kavramı, günümüz eğitim sisteminde sık sık karşılaştığımız bir durumu ifade ediyor. Öğretmen eksikliğini tamamlayamayan Milli Eğitim Bakanlığı, ücret karşılığında öğretmen çalıştırma yöntemine başvuruyor. Bu yöntemin doğruluğu ya da haklılığı tartışılmakla birlikte bu yazımızın konusu bu değil. Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin sigorta prim günlerinin nasıl hesaplanması gerektiği, yazımızın konusunu oluşturacak.

Reklam

Ücretli öğretmen kimdir?

Ücretli öğretmen; 16.06.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders ücreti karşılığında görevlendirme” başlıklı 9uncu maddesine göre atanan ve ek ders karşılığında görev yapan öğretmen olarak tanımlanabilir.

Ücretli öğretmenin sigorta prim günü nasıl hesaplanıyor?

Mevcut Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması incelendiğinde; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.07.2010 tarih ve 10283 sayılı yazısının bakanlıkça dikkate alındığı görülmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri bu yazı kapsamında; prim ödeme gün sayısını, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit etmektedir. Yani ücretli öğretmenin ay içerisinde girdiği saatler toplanmakta ve bulunan rakam 7,5’a bölünmektedir. Çıkan sonuç ise, SGK’ya prim günü olarak bildirilmektedir. Örneğin o ay içinde toplam 150 saat derse girmiş bir ücretli öğretmenin sigorta prim günü 150/7,5 hesaplamasıyla 20 gün olarak SGK’ya bildirilmektedir.

Ücretli öğretmenin sigortası kaç gün yatırılmalı?

ücretli öğretmen sigortası

Maliye Bakanlığı yazısı incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı uygulamasının doğru olduğu düşünülebilir. Nitekim, bakanlıkça yapılan hesaplama da Maliye Bakanlığının yazısındaki hususların uygulanmasından ibarettir. Ancak bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun nedeni ise Yargıtay’ın son yıllardaki yerleşik içtihatlarıdır. Bir kararında (10. Hukuk Dairesi, 2014/371 Esas numaralı ve 20.02.2014 tarihli kararı )Yargıtay; ücretli öğretmenin sadece çalıştığı gün veya çalıştığı saat esas alınarak ve çalışılan günün belli bir rakama (7.50) bölünmesiyle çıkan değere göre sigortalı sayılmasının hakkaniyete uygun olduğunun ileri sürülemeyeceğini net bir şekilde ifade etmektedir.

Ücretli öğretmenlerin aylık girdiği ders saatlerinden bağımsız olarak, primlerinin 30 gün üzerinden yatırılması gerekmektedir.

Prim günü eksik yatırılan ücretli öğretmen ne yapmalı?

Ücretli öğretmenlerin öncelikle geçmişe yönelik SGK kayıtlarını elde ederek, geçmiş prim günlerini incelemeleri gerekmektedir. Eğer, geçmiş dönem çalışmalarında eksik yatırılmış prim günleri varsa, bunların 30 güne tamamlanması için Milli Eğitim Bakanlığına başvurmaları ve bu başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ise dava yoluna gitmeleri mümkündür.

SONUÇ

Ücretli öğretmenlerin prim günü hesaplanırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından saat hesabı yapıldığı görülmektedir. Oysa, ücretli öğretmenin ayda kaç saat derse girdiğinden bağımsız olarak sigorta prim günün aylık 30 gün üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; geçmiş dönem çalışmalarını inceleyen ücretli öğretmenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen prim tespit ederlerse bu durumu dava konusu yapabilecektir.

Reklam
, ,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

3 Yorum

  1. Mrb Mustafa bey, yanlış bilmiyorsam yukarıdaki yargıtay esas nosu bir içtihat değil, verilmiş bir kararın esas numarası. İçtihat için Yargıtay’ın içtihat kurulu kararı verilmesi gerekmektedir. Ben mi yanlış biliyorum? Mahkemelerin kararlarını davalar değil, içtihatlar bağlar. Eğer içtihat karar veya esas numarasını verirseniz memnun olurum. Eşim için bu bilgilere ihtiyacım var.

    1. Ali bey, evet mahkemeleri bağlayan içtihatlardır ama Yargıtay kararları yerel mahkemeler için emsal teşkil eder. Ortada açık bir Yargıtay kararı varken, aksi elbette mümkün olsa bile, yerel mahkemenin bunun tersine karar vermesi kolay değildir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.