Üst düzey yönetici fazla çalışma ücreti talep edebilir mi?

Üst düzey yönetici fazla mesai ücreti alabilir mi?

Fazla çalışma ücreti, işçinin, genel olarak haftalık çalışma süresi olan 45 saatin üzerinde çalıştığı zaman hak ettiği bir ücret türüdür. İşçi fazla çalışma yaptığında, normal saatlik ücretinin bir buçuk katı ücreti hak etmektedir. İş Kanunu hükümleri bütün işçileri kapsamakla birlikte, özellikle Yargıtay kararlarına baktığımızda, Yargıtay’ın bir takım içtihatlarla uygulamaya yön verdiğini görüyoruz. Bunlardan birisi de üst düzey yöneticilerin fazla çalışmasıdır.

Üst düzey yönetici kimdir?

Bu kavram çok somut olmamakla birlikte, üst düzey yöneticinin işyerini ya da işletmeyi yönettiğini, işyeri hakkında söz sahibi olduğunu, ücretinin diğer işçilere göre yüksek olduğunu galiba herkes kabul edecektir.

Yargıtay da üst düzey yöneticiyle ilgili olarak bazı kriterler ortaya koymuştur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Görevini yürütürken, üstünde ve kendini denetleyecek bir amirinin olmaması
  • İşyerinde çalışma saatlerini kendisinin belirlemesi

Üst düzey yönetici araştırması nasıl yapılmalıdır?

Prim alan işçinin fazla mesai ücreti

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bir kişinin işyerinde üst düzey yönetici olduğu iddia ediliyorsa, mahkemece şu hususlar araştırılmakta ve bu araştırmanın sonucuna göre fazla çalışma ücreti hak edilip edilmediğine karar verilmektedir.

  • Bu kişiye talimat veren başka bir kişi, organ ya da kurul var mı?
  • Bu kişiye fazla çalışma yapması için talimat verilmiş mi?
  • Bu kişi mesaisini kendisi mi belirlemektedir?
  • İşyeri organizasyon şemasında bu kişi nerede duruyor?
  • Görev tanımlamaları ya da talimatname veya yönetmeliklerde bu kişinin görev tanımıyla ilgili neler var?
  • Diğer çalışanlar (tanıklar) bu konuda ne diyor?

Üst düzey yönetici fazla çalışma yapar mı?

ust duzey yonetici fazla calisma

İşte yukarıda bahsedilen kriterlere göre bir işçi değerlendirildiğinde; bu işçinin mesaisini kendisinin belirlediği, onu denetleyen bir üst amirinin olmadığı, kendisine mesai yapmasını söyleyen bir kurul vb. organ olmadığı anlaşıldığında fazla çalışma açısından sonuç farklılaşmaktadır.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; görevinin ve sorumluluğunun gerektirdiği ücret ödeniyorsa, üst düzey yönetici ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamamaktadır. Görevin ve sorumluluğun gerektirdiği bu ücret ise her olayda tek tek değerlendirilmeli ve somut verilerle bir karara varılmalıdır.

SONUÇ

Unvanı ister müdür olsun isterse genel müdür ya da CEO, bir işçinin İş Kanunu ve fazla mesai açısından üst düzey yönetici kabul edilmesin en önemli iki şartı; işçinin mesaisini kendisinin belirlemesi ve görevleriyle sorumluluklarının gerektirdiği ücreti alıyor olmasıdır.

Bu kapsamda; mesai yapmasını talep eden amiri olmayan, kendi mesaisini kendisi belirleyebilen ve görevi ile sorumluluğunun gerektirdiği ücreti alan bir üst düzey yöneticinin ayrıca fazla mesai ücreti alma hakkı bulunmamaktadır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.