Uzaktan çalışma artık mümkün

İş Kanununda uzaktan çalışma

Uzaktan çalışma kavramı, çalışma hayatımızda çok sık rastlamadığımız bir durum. İşverenlerimiz, işçilerinin genelde ofiste çalışmalarını tercih etmektedir. Bu durumun, işçinin kontrol edilmesi ya da işin göz önünde yapılması amacıyla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Ancak 4857 sayılı İş Kanununda yapılan son değişikliklerle uzaktan çalışma artık yasal hale gelmiş durumdadır.

Home Office / Uzaktan çalışma

Uzaktan çalışma; adından da anlaşılabileceği üzere işçinin işyerinde fiilen bulunmadığı, işini evinden ya da başka bir yerden yürüttüğü bir çalışma türüdür. Bu çalışma türünde; kira, elektrik, su, doğalgaz, internet ve benzeri sabit giderler azaltılırken işçinin veriminde de artış gözlenebilir. Ancak bu çalışma biçiminin; işçiyi kontrol edememe, yapılan işe müdahale edememe gibi dezavantajları da elbette vardır.

4857 sayılı İş Kanununda uzaktan çalışma

İş Kanunumuzda uzaktan çalışma kavramı 20.05.2016 tarihine kadar yoktu. Bu tarihli resmi gazetede yayımlanan bir değişiklikle uzaktan çalışma / home office / evde çalışma kavramı yasal dayanağını bulmuş oldu.  14. Maddede yapılan değişiklikle ilk olarak uzaktan çalışmanın tanımı yapılmıştır: “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.”

Uzaktan çalışma sözleşmesi

Uzaktan çalışma sözleşmesinde mutlaka yer alması gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İşin tanımı ve yapılma şekli
  • İşin süresi ve yeri
  • Ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar
  • İşveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler
  • İşverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler

Uzaktan çalışan işçi ile normal işçi farkı

uzaktan çalışma

Uzaktan çalışmada işçiyle, geçerli bir neden olmadıkça, sadece iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçi arasında farklı işlem yapılamaz. İşveren, uzaktan çalışan işçinin yaptığı işin niteliğini de dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimleri vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve temin ettiği ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

SONUÇ

Uzaktan çalışma ya da home office çalışma, bundan önce mevzuatımızda yasal dayanağı olmayan bir çalışma türüydü. Ancak İş Kanununun 14üncü maddesinde yapılan düzenleme ile hayatımıza yasal olarak giren uzaktan çalışma kavramının esaslarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yönetmelikle öğrenebileceğiz.

O zamana kadar bir bakışta; uzaktan çalışmanın yasal olarak artık mümkün olduğunu, uzaktan çalışan işçinin de iş sağlığı ve güvenliği bakımından işverenin sorumluluğunda olduğunu, uzaktan çalışan ile normal çalışan işçi arasında -haklı bir neden olmadıkça- ayrım yapılamayacağını söyleyebiliriz.

Uzaktan / Evden çalışma iş sözleşmesi örneğini aşağıdaki adresten görüntüleyebilir ya da indirebilirsiniz:

Uzaktan çalışma sözleşmesi örneği

 


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Merhabalar.. home office olarak çalışmaktayız ben ve ekibim multinet yani yemek haklarımızı şirketin ödeme zorunluluğu hakkında bilgilendirir misiniz ? Şuan böyle bir ödeme yapılmayacağı bilgisi edindik..

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.