Yabancı işçinin kıdem tazminatı hakkı

Yabancı işçinin kıdem tazminatı hakkı var mı?

Kıdem tazminatı, İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiler için en önemli tazminatlardan birisidir. Yabancı uyruklu bir işçi için de kıdem tazminatının aynı derecede önemli olması da çok doğal bir durumdur. Peki ama yabancı işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Yabancı işçi kimdir?

Yabancı, 403 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşı kabul edilmeyen kişileri ifade etmektedir. O halde, Türk vatandaşı olmadığı halde Türkiye’de çalışanlar, yabancı işçi olarak kabul edilmektedir. Daha önce yazdığım gibi, yabancılar ülkemizde üç şekilde çalışabilirler: Süreli çalışma izniyle, süresiz çalışma izniyle ve bağımsız çalışma izniyle.

Bunlardan bağımsız çalışan yabancı işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı muhakkaktır. Çünkü kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk şartı İş Kanunu kapsamında bir işverene “bağımlı” olarak çalışmaktır. Bağımsız çalışan işçinin bu nedenle kıdem tazminatı alma hakkı yoktur.

Süreli ya da süresiz çalışma izniyle çalışan yabancı işçinin kıdem tazminatı hakkı

İster süreli çalışma izni almış olsun, isterse de süresiz çalışma izni; bu iki tür izinle çalışan işçilerin ortak özelliği, bir işverene bağımlı olarak çalışmalarıdır. Bu da onları İş Kanunu kapsamına sokar. İlk bakışta yabancı işçilerin İş Kanununa tabi olmadığı düşünülebilir. Bunuyabancıların tazminat hakların nedeni genelde, yabancıların çalışma izinlerinin ve şekillerinin gösterildiği Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun varlığıdır. Halbuki bu kanun yabancıların çalışma izin başvurularından, bildirimlerine ya da izin alınmadan yabancı işçi çalıştırılması gibi kanuna aykrılık hallerindeki idari para cezalarına kadar birçok hususu düzenleyen bir kanundur.

Yabancı işçiler de İş Kanununa tabidir

4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesine göre kanunun kapsamı; yine kanunda belirtilen istisnalar dışında kalan bütün işyerleri, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekilleri ve işçileridir. Buna göre, istisna olarak gösterilen işler dışında çalışan yabancı işçiler de aynı Türk işçiler gibi İş Kanunu kapsamındadır.

İş Kanununa tabi olan bir işçi kıdem tazminatı hakkına sahip olur

Bilindiği üzere kıdem tazminatı, yürürlükten kaldırılmış olan 1475 sayılı İş Kanununun hâlen yürürlükte olan tek maddesi olan 14 üncü maddesinde düzenlenen bir haktır. Bu maddede kıdem tazminatı alma şartları sayılmıştır. Yabancı işçiler de bu maddede sayılı şartlara sahip olduklarında kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

SONUÇ

İş Kanununun uygulama alanı belirlenirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı gibi ayrımlar yapılmamıştır. Bunun yerine bazı istisnai işler belirlenmiş ve bunlar kanun kapsamı dışında tutulmuştur. O halde bu istisnai işler dışındaki diğer işleri yapan yabancı işçiler de İş Kanununa tabi kabul edilecek ve bu yabancılar da kıdem tazminatı hakkından faydalanabilecektir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

4 Yorum

  1. Merhaba ben ev işde çalışıyorum çalışma izinim var 3 yil patron benim maaşıma kistin ve izin günümü kistin o yüzden kocam işten çik dedi şimdi işten çikarsan tazminat alamak benim hakkım var dimi

    1. Merhaba. Maaşınız mı düşürüldü? Böyle bir durumda işten çıkma hakkınız vardır; ama bunu haklı fesih yaparak ve usulüne uygun şekilde yapmanız gerekir.

      1. İzin günüm 2 gündü 1 güne düşürdü maaşimdan düşürdü o yüzden anlaşmadım sen çik yerine birini alıcam diyor ben ne kadar tazminat alabilir onardan

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Bu yazımızı, alttaki sosyal medyada hesaplarının birinden paylaşan ziyaretçilerimizin yorumları ÖNCELİKLE cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla Sosyal Medya kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.