Yabancıların çalışma izin başvuru kriterleri

Yabancıların çalışma izni başvuru inceleme kriterleri neler?

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancının hangi tür izinler için başvurabileceğini daha önce yazmıştım.

Bunlar süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma iznidir. Bu izinler için başvurulması gereken yer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. Bakanlık bünyesindeki Çalışma Genel Müdürlüğü başvuruları incelemekte ve sonuca bağlamaktadır.

Peki bakanlık, çalışma izni başvurularını incelerken hangi kriterleri dikkate almaktadır?

Yabancı çalışma izni inceleme kriterleri

Bir yabancının çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin önüne geldiğinde, aşağıdaki kriterlere göre inceleme yapılmaktadır.

 • Çalışma izninin talep edildiği işyerinde en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam ediliyor mu? Aynı işyerinde birden çok yabancı için çalışma izni talebinde bulunulmuşsa, çalışma izni verilen ilk yabancı işçiden sonraki her bir yabancı işçi için ayrı ayrı 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı istihdam ediliyor olması zorunludur. İzin isteyen yabancı, şirket ortağı ise 5 kişilik istihdam şartı, Bakanlık tarafından verilecek 1 yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL ya da brüt satışları en az 800.000 TL ya da son yıl ihracat tutarı en az 250.000 ABD Doları olmalıdır.
 • Derneklerde ve vakıflarda çalışacak yabancılar için yapılacak ilişkin izin taleplerinde yukarıdaki sermaye / satış / ihracat şartı uygulanmaz. Yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektöründe ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları değerlendirilirken de hem yukarıdaki sermaye / satış / ihracat şartı hem de 5 Türk vatandaşı işçi şartı uygulanmaz.
 • İzin isteyen yabancı, şirket ortağı ise; bu yabancının sermaye payının en az yüzde 20 olması mecburidir. Ayrıca, pay tutar olarak da 40.000 TL’den az olamaz.
 • İşverence yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret tutarının yabancının göreviyle ve yetkinliğiyle bağdaşır seviyede olması gerekmektedir. Başvuru tarihinde yürürlükte olan asgari ücret dikkate alınmak suretiyle yabancı işçiye ödenecek ücretin en az şu kadar olması gerekmektedir.;
  1. Üst düzey yöneticiler için, pilotlar için ve ön izin talebinde bulunmuş mühendisler ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı
  2. Birim ya da şube müdürleriyle mühendisler ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı
  3. Ustalık ve uzmanlık gerektiren işlerde çalışacak olanlar, öğretmenler ile psikologlar, fizyoterapistler, müzisyenler ve sahne sanatçısı olarak çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı
  4. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancı işçiler için en az asgari ücret
  5. Yukarıda sayılan unvanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanları, pazarlama-ihracat görevlileri gibi) çalışacak yabancı işçiler için ise asgari ücretin 1,5 katı
  6. Turizm-Animasyon organizasyon şirketlerinde akrobat vb. unvanlarla çalışacak yabancı işçiler ile masör, masöz, SPA terapisti ve benzeri işlerde çalışacak yabancı işçiler için asgari ücretin 2 katı
 • Bünyesinde izinli masaj salonu olduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan ve en az 4 yıldızlı turizm işletmeleriyle belgeli tatil köylerinin, masöz, masör ve SPA terapisti benzeri ustalık ve uzmanlık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınırken, bu kapsamda olmayan işletmelerin ve işyerlerinin talepleri uygun dikkate alınmayacaktır.
 • Eğlence sektörü ile turizm / animasyon organizasyon şirketlerinin ustalık ve uzmanlık gerektiren işlerinde istihdam edilmesi düşünülen yabancı işçiler için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması durumunda her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdam edilmesine ilişkin kota ayrıca uygulanmamaktadır.
 • Türkiye’nin taraf bulunduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan durumlar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sözleşme veya ihale usulleri ile mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancı işçilere ilişkin çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde hem yukarıdaki sermaye / satış / ihracat şartı hem de 5 Türk vatandaşı işçi şartı uygulanmaz.
 • İleri teknoloji gerektiren işlerde ya da aynı özelliklerde Türk uzmanın bulunamadığı hallerde Bakanlıkça verilecek onay üzerine hem yukarıdaki sermaye / satış / ihracat şartı hem de 5 Türk vatandaşı işçi şartı uygulanmayabilir.
 • Özellik arz eden Doğrudan Yabancı Yatırım şartlarını taşıyan işletmelerde kilit personel haricinde istihdam edilecek olan yabancılar için, 5 Türk vatandaşı kriteri, işletmenin ülke çapındaki bütün işyerlerinde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı esas alınmak suretiyle uygulanır.
 • calisma izin basvurusu

SONUÇ

Türkiye’de çalışmak için izin başvuruna bulunacak olan yabancıların ya da bu yabancılar için başvuran işverenlerin, yukarıdaki kriterlere dikkat etmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde, hem zaman hem de para kaybedebilecek olan bu firmalar ve işçiler; başvuruda bulunmadan önce bu şartları sağlamak için azami gayret göstermelidir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.