Yabancıların çalışma izin türleri neler?

Yabancıların çalışma izin türleri neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir işçi yurt dışında çalışma isteyebileceği gibi, bir yabancı da Türkiye’de çalışmak isteyebilir. Ekonomilerin iç içe girdiği ve uluslar arası dolaşımın bu kadar kolaylaştığı bir dünyada bunlar artık çok normal karşılanmaktadır.

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı

Bir yabancı Türkiye’de çalışmak istiyorsa, bunu elini kolunu sallayarak yapması beklenemez. Kanun koyucu tarafından bu çalışmaların esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda ana kanunumuz 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’dur. Bu kanunun amacı ise; yabancıların ülkemizdeki çalışmalarını izne bağlamak ile bu yabancılara verilebilecek çalışma izinleriyle ilgili esasları belirlemektir.

Yabancı kimdir?

Yabancı; 403 sayılı ‘Türk Vatandaşlığı Kanunu’ kapsamında Türk vatandaşı kabul edilmeyen kişi olarak tanımlanabilir. Konumuz açısından ise; Türk vatandaşı kabul edilmeyen ve ülkemizde bağımlı ya da bağımsız olarak çalışmak isteyen kişiyi ifade etmektedir. Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların; eğer ülkeler arasında bir antlaşma yoksa; izin almaları zorunludur.

Çalışma iznini kim verir?

Yabancılara çalışma izni verme yetkisi ise kanunla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir. Bu bakanlık bünyesindeki Çalışma Genel Müdürlüğü, yabancıların başvurularını inceler ve karara bağlar.

Çalışma izni türleri

Türkiye’de çalışma isteyen işçiler çeşitli biçimlerde çalışabileceğinden, izinler de türlere ayrılmıştır. Buna göre çalışma izni türleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Süreli çalışma izni
  • Süresiz çalışma izni
  • Bağımsız çalışma izni

Süreli çalışma izni

yabancilar calisma iscidunyasi

Süreli çalışma izni en çok 1 yıl için verilir. Bu izin ancak belirli bir işyerinde veya işletmede ve belli bir meslekte görev yapmak üzere verilmektedir.

1 yıllık çalışmadan sonra, aynı işyerinde veya işletmede ve aynı meslekte olmak üzere çalışma izni süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.

3 yıllık kanuni çalışma süresinin ardından, aynı meslekte ve istediği işveren yanında çalışmak üzere, süre 6 yıla kadar uzatılabilir.

Ülkemize çalışmak üzere gelmiş bir yabancının beraberinde ya da sonradan getirmiş olduğu eşine ve bakmakla yükümlü bulunduğu çocuklarına da, yabancının kendiyle birlikte en az 5 yıl kanuni olarak ve kesintisiz şekilde ikamet etmiş olmaları şartıyla süreli çalışma izni verilebilmektedir.

Süresiz çalışma izni

6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönemli ikamet iznine sahip olanlara ya da ülkemizde kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olanlara ya da en az 8 yıl kanuni çalışması bulunan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilmektedir.

Süresiz çalışma izninin verildiği yabancılar, 6458 sayılı Kanunda belirtilen ve uzun dönem ikamet izninin sağlamış olduğu haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni; yabancının ya da işvereninin isteğiyle veya 6458 sayılı Kanunun 45. maddesinde sayılan, uzun dönem ikamet izninin iptal edilmesini gerektiren durumlarda iptal edilmektedir.

Çalışma izni verilmiş bulunan yabancıların ülkeye girişleri, ülkede kalışları ve ülkeden çıkışlarına dair kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Bağımsız çalışma izni

Bağımsız çalışmak isteyen yabancılara, ülkemizde en az 5 yıl kanuni olarak ve kesintisiz şekilde ikamet etmiş olmaları şartıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bağımsız çalışma izni verilebilmektedir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.