Yaş düzeltme ile erken emekli olunur mu?

Yaş büyüterek erken emeklilik mümkün mü?

Ülkemizde emeklilik için öngörülen üç temel şart bulunmaktadır. Bunlar yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısıdır. Özellikle yaş, çoğu zaman emeklilik önündeki en büyük engel olmaktadır. Öyle ki; gerekli sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurmasına rağmen yıllarca emeklilik bekleyen çalışanlar bulunmaktadır. Peki sigortalı yaş tashihi davası açarsa ve yaşını büyütürse ne olur? Daha erken emekli olabilir mi?

Yaş düzeltme davası nedir?

Nüfus kayıtlarının idari işlemle düzeltilmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle; idareye başvurarak örneğin doğum tarihinin geri çekilmesi istense bile, idare bunu kendiliğinden yapamaz. Nüfus kayıtlarındaki düzeltmeler ancak mahkeme kararı ile yapılabilir.

Kişinin ikametgahının bulunduğu yer asliye hukuk mahkemelerinde açılabilen nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası, her hangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir ve her zaman açılabilir.

Yaşın emekliliğe etkisi

İş göremez raporu nedir?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Bunu bir örnekle açıklamak daha doğru olacaktır. Örneğimizdeki sigortalı erkek bir işçi olsun ve ilk sigortalılık tarihi de 05/02/1997 olsun. Bu işçi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabidir.

Bu işçi 2022 yılına geldiğimizde 5825 prim gün sayısını çoktan doldurduğu gibi, 25 yıl sigortalılık süresini de doldurmuştur. Ama doğum tarihi 01.01.1975 olan bu işçi, 56 yaşına ancak 2031 yılında gelebilecektir. İşte yaşın emeklilikte önemi burada ortaya çıkmaktadır.

SGK yaş düzeltmesini kabul etmiyor

yaş büyütme ssk emeklilik

5510 sayılı Kanunun 57nci maddesinde “Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının … bu kanuna göre ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri”nin esas alınacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Madde devamında da “İş kazası, meslek hastalığı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmelerinin dikkate alınmayacağı” ifade edilmiştir.

Dolayısıyla ilk sigortalılık tarihinden önce bir yaş düzeltmesi gerçekleşmişse, bu elbette dikkate alınmaktadır. Ancak ilk sigortalılık tarihinden sonraki yaş düzeltmeleri kabul edilmemektedir.

SONUÇ

Yaş düzeltmesi yoluyla yaşını büyüten; yani doğum tarihini geriye çeken kişilerde, bunun emekliliğe yansıması iki şekilde olmaktadır.

  • İlk sigortalılık tarihinden önce yapılan yaş düzeltmeleri geçerli kabul edilir.
  • İlk sigortalılık tarihinden sonra yapılan yaş büyütme/düzeltme işlemleri ise dikkate alınmaz ve kişinin emeklilik tarihini erkene almaz.

Dolayısıyla; emeklilikte yaşa takılan sigortalıların, erken emekli olmak için yaşlarını büyütmelerine gerek yoktur; çünkü bu yaş düzeltmesi SGK tarafından dikkate alınmamaktadır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

  1. Ben memur olarak görev yapmaktayım. 2 yaş büyük yazilmisim. Onu duzeltirsem 2 yaş geç mi emekli olurum.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.