Yeni iş arama izni nedir?

İş arama izni

Yeni iş arama izni, İş Kanununun bizzat düzenlediği ve işçiye tanıdığı haklardan biridir. Adından da anlaşılacağı üzere, çalışmakta olduğu işinden ayrılacak olan işçiye, yeni iş araması için verilmesi gereken izini ifade etmektedir.

İş Kanunu açısından yeni iş arama izni

İş Kanununun 27 nci maddesine göre “Bildirim süreleri içerisinde işveren, işçiye yeni iş bulması için gereken iş arama iznini iş saatleri içerisinde ve ücret kesintisi yapmadan vermek zorundadır. İş arama izni süresi günde 2 saatten az belirlenemez ve işçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirip toplu olarak kullanabilir. Ama iş arama iznini toplu kullanmak niyetinde olan işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmekle mükelleftir.”. Buna göre, yeni aram izni için işçinin bildirim süreleri içinde olması gerekir.

Bildirim süreleri

Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışılan hallerde, iş sözleşmesinin feshedecek tarafın diğer tarafa belirli bir süre önceden haber vermesi gerekir. İhbar öneli de denilen bu sürenin ne kadar olacağı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre bu süreler;

İşçiler için mazeret izni ne demek?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

  • Çalışması 6 aydan az süren işçi için 2 hafta
  • Çalışması 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta
  • Çalışması 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için 6 hafta
  • Çalışması 3 yıldan çok süren işçi için 8 hafta

Olarak belirlenmiştir.

Yeni iş arama izninin süresi

Yukarıda belirtilen bildirim süreleri boyunca, işverenin işçisine vermek zorunda olduğu iş arama izni süresi günlük 2 saattir. İşçi, bu süreleri isterse her gün ya da isterse birleştirerek toplu olarak kullanabilir. Bu konudaki takdir yetkisi tamamen işçiye aittir. Ama, iznini toplu olarak kullanmak isteyen işçi, bunu işverenine bildirmek ve toplu iznini işten ayrılacağı günden önceki günlere denk getirmek mecburiyetindedir.

İş arama izni ücreti

İş arama iznini kullanan ve çalışmayan işçiye, bu sürelerin ücreti kesinti yapılmaksızın ödenmek zorundadır. Bu, bir nev’i çalışılmadan hak edilen bir ücret türüdür.

İş arama izninde işçi çalıştırılırsa

Olur da işçiye bu izin verilmezse ne olur? Bu halde iki ihtimal mevcuttur. Birincisinde işveren işçiye iş arama izni vermez ve onu çalıştırmazsa, yani iş aramaya göndermemekle beraber aynı zamanda işyerinde çalıştırmaksızın oturtursa bu durumda işçiye çalışmaksızın ödenecek ücretinin yanında iş arama süresi kadar bir ücret daha ödemek zorundadır.

İşçiye iş arama izni vermediği gibi bir de onu çalıştırırsa bu durumda işçiye çalışmaksızın ödeyeceği ücrete ilaveten çalıştırdığı saatlerin ücretinin yüzde yüz zamlı vermek zorundadır.

Buna göre işçi; iş arama iznini kullanırsa izin süresinin ücretini, kullanamaz ama aynı zamanda çalışmadan beklerse bunun iki katı ücreti ve hem kullanamaz hem de çalıştırılırsa üç katı ücreti alacaktır.

Hafta tatilinde ya da genel tatilde iş arama izni

İşçiye iş arama izninin iş saatleri içinde verilmesi İş Kanununun âmir hükmü olduğundan; hafta tatili, genel tatil gibi günlerde işçiye yeni iş arama izni verilmesi mümkün değildir.

İş arama izni, yıllık izin süresinde kullandırılabilir mi?

İş arama izninin ancak “iş günleri” içinde verilebileceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla genel tatil günlerinde ya da hafta tatillerinde iş arama izni verilemeyeceği kanunun âmir hükmüydü. Aynı şekilde, işçiye iş günleri dışında iş arama izni verilemezken, yıllık izin döneminde verilmesi zaten mümkün değildir. İşçinin sağlık raporu aldığı ve işe gelemediği günlerde de iş arama izni verilmez. Bu şekilde işçiye günlük iş arama izninin verilemediği durumlarda, verilemeyen bu iş arama izinleri hesaplanarak işçiye toplu olarak kullandırılmalıdır.

İş bulmuş işçiye iş arama izni verilmez!

Evet, işçinin yeni iş arama izni mutlak bir hak değildir. Çünkü İş Kanununun 27 nci maddesinde iş arama izninin işçiye “iş araması için” verileceği açık bir şekilde ifade edilmektedir. Yargıtay kararları da bu yönde olup bir sonraki işi için sözleşme imzalamış ya da sözleşme imzalamamışsa bile anlaştığı başkaca yollarla bilinen işçiye, işveren iş arama izni vermekle mükellef değildir.

Sonuç

İş arama izni, iş sözleşmesi feshedilecek olan işçinin zor durumda kalmaması için ona tanına bir haktır. İşverenler tarafından bu sürede işçinin çalıştırılmamasına özen gösterilmelidir. Zaten bu konuda işçinin çalıştırılmamasından yana tavır koyan İş Kanunu, buna rağmen işçi çalıştırılırsa da işçiye ödenecek ücreti artırmayı tercih etmektedir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

5 Yorum

    1. Nuri bey; kredi yurtlar kurumunda kaloriferciliğin asıl iş olmadığını düşünüyorum. Teknik bir yardımcı iştir.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.