Yıllık izin kayıt defteri örneği

Yıllık izin işçilerin temel haklarından biri olmakla beraber, İş Kanununun da en ayrıntılı düzenlediği konulardan birisidir.  Yıllık ücreti izin konusunun genelde gözden kaçan; ancak önem arz eden bölümlerinden birisi de yıllık izin kayıt defteridir. Sizin için word formatında bir yıllık izin kayıt defteri örneği hazırladık.

Yıllık ücretli izin

Yıllık ücretli izin, işçilerin kıdemlerine göre hak ettiği ve yıl içinde dinlenmeye imkan bulduğu zaman dilimidir. İşçi böylece hem dinlenir hem de ücretini almaya devam eder.

Yıllık izin sürelerinden tutun da kullanımına kadar her detayı aktardığımız bir yazımıza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: iscidunyasi.com/20-maddede-yillik-izin-hakkinda-her-sey

Yıllık izinde ispat

Yıllık izin ücreti, işçi işten ayrıldığında gündeme gelen bir ücret türüdür. Böylece işçinin o güne kadar kullanmadığı yıllık izinlerinin ücretini toplu olarak alması amaçlanır. Çünkü işçilerin yıllık izinleri, kullanılmadığında memurların izinleri gibi yanmaz: iscidunyasi.com/kullanilmayan-yillik-izin-yanar-mi

Yıllık izinde ispat konusu da tam bu nedenle önem arz eder. İşçiye ödenmesi gereken yıllık izin ücreti çoğu zaman işçi ile işveren arasında uzlaşmazlık konusu olur ve bu nedenle yıllık izin ücreti, işçilik alacakları arasında mahkemeye en çok taşınanlardan birisidir.

Mahkemeye taşınan yıllık izin ücretiyle ilgili hakimin karara varabilmesi için, öncelikle iznin kullanılıp kullanılmadığını tespit edilmesi gerekir. İşte tam bu nokta ispat kavramı devreye girer.

İşçilerin refakat izni hakkı

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Mahkeme nezdinde birçok işçilik alacağı tanık dinletmekten yazılı delillere kadar çeşitli yöntemlerle ispatlanabilirken; Yargıtay’a göre yıllık izin ispatı ancak izin kayıtlarıyla mümkün olur: iscidunyasi.com/isci-yillik-izin-kullanmadigini-nasil-ispatlayabilir

O halde; işverenin elinde yıllık izne dair hiçbir kayıt bulunmaması halinde, mahkeme işçinin yıllık ücretli izinlerini kullanmadığı kanaatine varacaktır.

Yıllık izin defteri örneği

İzin kayıt belgesi

İş Kanununun 56’ncı maddesine göre işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. Dolayısıyla izin kayıtlarını tutmak işveren için sadece ispat bakımından fayda sağlamakla kalmaz; aynı zamanda kanuna uyum da sağlanmış olunur.

Yıllık izin kayıt defteri nasıl doldurulur?

Yazının sonunda örneğini bulabileceğiniz yıllık izin defteri aslında bir ek olarak Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu defteri doldurmak son derece kolaydır.

Yapılması gereken tek şey, defterdeki başlıkları eksiksiz doldurmak ve özellikle işçinin imzasını mutlaka almaktan ibarettir.

İzin defterinde noter onayı zorunlu mu?

Yıllık izin defterinin, noter dahil hiçbir merci tarafından onaylanmasına gerek yoktur. İşveren için önemli olan husus izin kayıtlarının doğru bilgi içermesi ve işçinin imzasının muhakkak alınmasıdır.

izin defteri örneği

Yıllık izin defteri

İşte yıllık izin kayıtları denince akla 2 temel evrak gelir. Bunlardan ilki “yıllık izin talep dilekçeleri” olurken diğeri ise “yıllık izin kayıt defteri“dir.

Yıllık izin talep formlarında işçinin izne çıkış ve izinden dönüş tarihlerinin olması ve işçinin imzasının bulunması gerekir: iscidunyasi.com/yillik-ucretli-izin-formu-ornegi

Yıllık izin defteri ise daha derli toplu bir belge olup tüm işçilerin izinlerinin bir arada takip edilmesini sağlar. Size, tutulması zorunlu olan yıllık izin kaydına ilişkin yıllık izin kayıt defteri örneğini sunuyoruz. Bu kaydın tutulmasının zorunlu olduğunu, İş Müfettişlerince yapılan teftişlerde de yıllık ücretli izin kaydına dair belgelerin arandığını unutmayın.

Yıllık izin defteri örneğini aşağıda inceleyebilir ve word formatında indirebilirsiniz. Bu yıllık izin defteri örneği resmî bir örnek olup Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin ekinde de yer almaktadır:

drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQYzh1cWFoMXBMTWs


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.