Yıllık izinde çalışmak mümkün mü?

Yıllık izinde çalışan işçi

Yıllık izinle ilgili daha önce “İşveren yıllık izin vermezse ne yapmalı“, “Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?“, “20 günlük izin ne zaman kazanılır?” gibi konularda yazmıştık. Yıllık izin konusunun bu kadar önemli olmasının nedeni biraz işverenler kadar işçilerin de bu konuyla ilgilenmesidir. Yıl boyunca çalışan bir işçi, yıl içinde büyük ihtimalle birkaç kez dinlenme fırsatı bulduğundan, izin mevzuyla alakalı çok soruyla karşılaşıyoruz.

Yıllık izin nedir?

Yıllık izin, en az bir yıldır işyerinde çalışmakta olan işçinin dinlenebilmesi için ona tanınmış bir haktır. İşçinin kıdemine göre en az 14 iş günü en çok da 26 iş günü olarak belirlenmiştir. Şüphesiz gerek iş sözleşmesiyle gerekse de toplu iş sözleşmesiyle bu sürelerin artırılması mümkün olup azaltılması ise mümkün değildir.

Yıllık izinden vazgeçilebilir mi?

Bu sorunun cevabı, kesinlikle hayır’dır. İş Kanunu yıllık ücretli izni mutlak bir hak olarak görmüş ve kullandırılmamasını kabul etmemiştir. Bazı işyeri uygulamalarında işçinin yıllık izin yerine ücret ödenmesini kabul ettiği ve yıllık izin ücretini alarak çalışmaya devam ettiği görülmektedir. Bu mümkün değildir. Bazı işyerlerinde ise yıllık izinlerin yıllar boyunca biriktirildiği, işçilerin izin paralarını işten ayrılırken toplu olarak almak için, yıl içinde izin kullanmaktan kaçındıkları görülmektedir. Bu da İş Kanunu açısından yanlış bir uygulamadır.

İşçiler için mazeret izni ne demek?

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

Yıllık izin ne için vardır?

Bu sorunun cevabı çok nettir: DİNLENMEK. Evet, sadece ülkemiz mevzuatında değil, tüm dünyada işçilere tanınan bir hak olan izin, temelde işçinin dinlenmesini amaçlamaktadır. İşçinin yani insanın dinlenmeksizin yıllarca çalışmasının hem fiziki hem de psikolojik bir takım olumsuz sonuçlarının olacağı açıktır.

İşçi yıllık izinde çalışırsa!

Bu durumda ne olacağının cevabı İş Kanununun 58 inci maddesinde açıklanmıştır: Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçi, izin süresi içindeyken ücret karşılığında bir işte çalışırsa, bu izin süresi için işçiye ödenen ücret işverence geri alınabilir.”

İzinde çalışan işçi işten çıkarılabilir mi?

Bu sorunun cevabı birçok yerde kesin olarak çıkarılabileceği şeklindedir. Buna dayanak olarak da İş Kanununun 25/2-e maddesi gösterilmektedir. Bu maddeye göre; İşçi, işverenin güvenini kötüye kullanırsa veya işverene bağlılığa uymayan davranışlar sergilerse; işveren, işçinin sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

Ancak İş Kanununda işçinin ücretli izindeyken çalışması halinde, işçiden izin sürecinde ona ödenen ücretin geri alınabileceği belirtilirken işçinin bu nedenle işten çıkarılabileceği belirtilmemektedir. O halde böyle bir olay yaşandığında her olay kendi içinde değerlendirilmelidir.

İşçinin bu çalışması sonucu işverenini güveni kötüye kullanılmış olmalı ya da işverene bağlılık ilkesi zedelenmiş olmalıdır. Bunların meydana gelmediği bir durumda işten çıkarma, mahkemeden geri dönebilir. Evet, işçinin yıllık izninde çalışması açık bir hatadır ama bunun iş sözleşmesinin haklı nedenle feshine neden olabilmesi için bana göre bu çalışmanın işverene olumsuz etkisi olmalıdır. İşveren örneğin, işçinin bu çalışmasının onu yorduğunu ve dinlenmesini etkilediğini ya da çalıştığı işyerinin rakipleri olduğunu ya da işyerinde öğrendiği mesleki sırlarını diğer işinde kullandığını iddia ederek iş sözleşmesini feshetmelidir.

Mesela yıllık ücretli izindeyken her gün 1 saat kısmi süreli / part time çalışan bir işçinin, bu çalışmasına dayanarak iş sözleşmesinin feshedilmesinin ne kadar doğru olduğu tartışmalı olacaktır.

Sonuç

İşçi yıllık ücretli izinde başkasının yanında çalışırsa, yıllık izin süresinin ücreti ondan geri alınır. Bu duruma dayanarak işçiyi işten çıkarmak isteyen işverenin, işçinin bu çalışmasının kendisinin güveninin kötüye kullanılması ya da kendisine bağlılığa uymayan bir davranış olduğunu kanıtlaması gerekir.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.