Yıllık izin dilekçesi ve formu örneği

Yıllık izin ya da İş Kanunundaki doğru adlandırılmasıyla yıllık ücretli izin, işçilerin sahip olduğu önemli haklardan birisidir. Bu yazıda sizin için yıllık izin talep dilekçesi ile  yıllık izin formu örnekleri hazırladık ve yıllık izin dilekçesinde yer alması gereken hususları açıkladık.

Yıllık ücretli izin

Bir sene boyunca çalışan işçinin, bu bir yıllık çalışması karşılığında hak ettiği ve takip eden yıl içinde kullanması gereken izne yıllık ücretli izin adı verilir.

İşçinin işyerindeki ilk senesinde yıllık izin hakkı olmasa da takip eden senelerde bu hakkı vardır ve yıllık izin hakkı işçinin kıdemine göre belirlenir. Buna göre işyerindeki;

  • Kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden az olmamak üzere
  • Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günden az olmamak üzere
  • On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmamak üzere

Yıllık ücretli izin verilmesi gerekir. Bu süreler asgari olup işçi ve işverenin anlaşması halinde artırılması pekala mümkündür. Ancak bu süreler hiçbir şekilde, işçi rıza gösterse bile, aşağıya çekilemez.

Yıllık izin talebi

Yıllık izin kullanma süreci çoğu zaman işçiden gelecek bir talep ile başlar. Çoğu zaman dedik; çünkü bazen işveren de yıllık iznin zamanını belirlemek isteyebilir. Aslında bu durum gayet doğaldır ve işverenin yönetim hakkı kapsamında, işçilerin yıllık izin kullanacağı zamanları belirleme yetkisi de vardır.

Yine de genellikle yıllık izin kullanma talebi işçiden gelir ve işveren de bu talebe göre işçiye izin verir ya da vermez. İşverenin yıllık izin verip vermeme konusundaki temel yükümlülüğü, işçileri arasında eşit davranmak zorunda olması ve yıllık izni işçiye zamanında kullandırmaya dikkat etmesidir.

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

İşçinin izni ne zaman kullandırılır?

Bu konuda İş Kanununun 54’üncü maddesinde açık bir düzenleme vardır ve bu düzenlemeye göre, işçi hak ettiği yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Örneğin işçi işyerindeki ilk senesinde hak ettiği yıllık izni, takip eden ikinci sene bitmeden kullanmalıdır.

işçi yıllık ücretli izin dilekçesi

Yıllık izin talep etmenin önemi

Şu yazımızda, yıllık izin kullandırılmayan işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını açıklamıştık: iscidunyasi.com/isveren-yillik-izin-vermezse-ne-yapmali

Yazıdan da göreceğiniz üzere; işçinin işveren tarafından yıllık izin kullandırılmadığı için derhal fesih yapabilmesi için, Yargıtay’a göre yıllık izin kullanmayı talep etmiş olması gerekir. O halde yıllık izin talep etmek sadece yıllık izne çıkmak için değil; ileride bu konuda yaşanacak bir uyuşmazlıkta haklılığını ispatlayabilmek için de önemlidir.

Yıllık izin dilekçesinde neler olmalı?

Bir yıllık izin dilekçesinde olması gereken temel hususlar; işçinin kimlik ve iletişim bilgileri ile izne ayrılacağı ve izinden döneceği tarihe ilişkin bilgilerdir.

Bunlar var olduğu müddetçe aslında herhangi bir şablon kullanılabilir. Her işyeri kendi ihtiyaçlarına göre bir yıllık izin talep formu hazırlayabilir ve bunu kullanabilir.

yıllık izin formu

Yıllık izin dilekçesi saklanmalıdır

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık mahkemeye taşındığında, birçok konusun ispatı tanıklarla yapılabilmektedir. Ancak yıllık izin kullanımı konusuna sıra gelince, Yargıtay yıllık izin evrakları hariç tanık vb. delilleri dikkate almamaktadır: iscidunyasi.com/isci-yillik-izin-kullanmadigini-nasil-ispatlayabilir

Bu nedenle, ileride muhtemel bir dava aşamasında işe yarayabilecek olan bu yıllık izin formlarının mutlaka dikkatlice muhafaza edilmesi gerekir.

Yıllık izin talep dilekçesi örneği

4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışan bir işçinin işyerine vermesi gereken yıllık ücretli izin talep dilekçesi örneğini buradan indirebilirsiniz. Bu dilekçeyi dilediğiniz bilgileri ekleyerek genişletebilirsiniz.

drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQT2VGMmxYVXVBUFk

Yıllık izin formu örneği

Yukarıda yer alan dilekçe kesinlikle yeterli olsa bile, bazı işyerlerinde ısrarla form şeklinde talep alındığını biliyoruz. Daha derli toplu olan bu yıllık izin formu uygulamasını da anlaşılır buluyoruz. Aşağıya bir de sizin için yıllık izin formu örneği ekliyoruz. Dilerseniz yıllık izin dilekçesini, dilerseniz de bu yıllık izin formunu işyerinizde kullanabilirsiniz:

drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQNmxpUWIxTXVaWk0

Ayrıca işçilerin yıllık izin taleplerinin alınması haricinde, bir de yıllık izin defteri tutulması gerekir. Bu yıllık izin defterine ait örneği de şu yazımızdan görüntüleyebilirsiniz: iscidunyasi.com/yillik-izin-kayit-defteri-ornegi


,
İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.