Toplu işçi çıkarma

İşyerleri bazen ekonomik bazen de organizasyon kaynaklı nedenlerle toplu olarak işçi çıkarma yoluna gidebilmektedir. Aynı anda birçok kişinin işsiz kalması demek olan bu süreci İş Kanunu önemsemiş ve bu sürece özel bazı kurallar koymuştur. O halde gelin, yakından …