İkale sözleşmesi nedir? Sonuçları nelerdir?

İş sözleşmesinin ikale yoluyla sonlandırılması İkale, tarafların anlaşmasıyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. Genel uygulamada, iş sözleşmesini ya işçi ya da işveren sona erdirir. Bunu yaparken de bazen haklı nedenle, bazen geçerli nedenle ve bazen de ortada bir neden …

İş sözleşmesi türleri nelerdir?

İş sözleşmesi türleri neler? İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin temel kuralları İş Kanunuyla belirlense de, kanundaki ana hükümlere aykırı olmamak kaydıyla; tarafların çalışma koşullarını serbestçe belirleme hakkı vardır. Bu hak, iş sözleşmesi düzenlenerek yürütülür. Bu yazımda, iş sözleşmesi …

İş sözleşmesi imzalamayan işçinin hakları

Sözleşmesiz çalışan işçi hangi haklara sahiptir? İşçi ile işveren arasındaki ilişkinin özel şartları iş sözleşmesiyle belirlenir. Kanunların temel hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla da, taraflar sözleşmeyi diledikleri gibi doldurabilir. Bir anlaşmazlık durumunda ise bu iş sözleşmesi dikkate alınır. O …

İş sözleşmesi hangi hallerde yenilenir?

İş sözleşmesinin yenilenmesi İş sözleşmesi; işçi ile işveren arasında düzenlenen ve temel çalışma koşullarını gösteren bir belgedir. Bu belgenin zamanla güncelliğini yitirmesi söz konusu olduğu gibi, her hangi bir nedenle de yenilenmesi gündeme gelebilir. Bu noktada özellikle işçiler …

Azami süreli iş sözleşmesi

Azami süreli iş sözleşmesi birçoklarının duymadığı bir iş sözleşmesi türüdür. İş Kanununda da yer almayan azami süreli iş sözleşmesi nedir ve sonuçları nelerdir? İş sözleşmesi türleri İş sözleşmelerinin çeşitlerini sayarken belirli süreli iş sözleşmesi ya da belirsiz süreli …

Kovulmak mı istifa etmek mi?

İşçinin iş sözleşmesinin sona ermesinin iki temel yolu vardır: Kendi rızasıyla ayrılmak ya da çıkarılmak. Bu iki yoldan hangisini kullanacağını çoğu zaman işçi belirleyemez. Bu genelde, yaşananların olağan sonuçları olarak ortaya çıkar. Peki ama hangisi işçi için daha …

Askerlik dönüşü işe başlama

Askerlik zorunlu bir ödevdir ve işçilerin de zorunlu askerlik görevi yapması gerektiğinde, işten ayrılmaları normal bir durumdur. Bunu öngören İş Kanunu, işçilerin askere gitmeden önce ve askerden döndükten sonraki haklarını düzenlemiştir. O halde askerden gelen işçi hangi haklara …

İş sözleşmesi imzalamadan çalışılır mı?

İşçi ile işveren arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur ve bu ilişkinin getirdiği sorumluluklar ile hakların bir belgede belirtilmesi önem arz eder. İşte iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini gösteren bir belgedir. Peki ama iş …

Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir?

İş Kanunu farklı çalışma biçimleri öngörmüştür. Bunlardan birisi de, esnek çalışma sisteminin bir sonucu olan kısmi süreli çalışmadır. Peki ama kısmi süreli iş sözleşmesi nedir ve ne anlama gelir? Kısmi süreli çalışma kavramı İş yerinde tam süreli iş …

Çağrı üzerine çalışma nedir?

İş Kanununda yer alan sözleşme türlerinden birisi de çağrı üzerine çalışmadır. Muhakkak bir ihtiyaçtan doğan çağrı üzerinde çalışma, uygulamada pek rastlamadığımız bir çalışma biçimidir. Yine de bakalım; çağrı üzerine çalışma nedir? Çağrı üzerine çalışma kavramı Yazılı sözleşmeyle işçinin …