Part time çalışan işçinin ihbar süresi

Part time ya da yasadaki adıyla kısmi süreli çalışma, normal çalışma süresine göre önemli ölçüde daha az çalışılması olarak tanımlanabilir. Öyle olunca, part time çalışanın ihbar süresi hakkında tereddüt yaşanabiliyor. Part time çalışan işçinin ihbar süresi, normal çalışandan …

İhbar tazminatı ücretten mahsup edilir mi?

İhbar tazminatı, işçi ya da işverenin ödemek zorunda kalabileceği bir tazminattır. Şartları oluştuğunda gündeme gelen ihbar tazminatı, işçi tarafından ödenmek zorundaysa, işçinin hak ettiği maaştan ihbar tazminatı kesilebilir mi? Yoksa ayrıca talep edilmesi mi gerekir? İhbar tazminatı nedir? …

İhbar süresi içinde rapor alınır mı?

İhbar süresi, bildirimli fesih söz konusu olduğunda gündeme gelir. İşçi ya da işveren, işçinin kıdemine göre belirlenen bir süre kadar önceden karşı tarafa bildirimde bulunur ve iş sözleşmesini feshedeceğini beyan eder. İhbar sürelerine uyulmaması, ihbar tazminatını gündeme getirir. …

İhbar süresi ne zaman başlar?

İhbar süresi ne zaman başlar? İşten ayrılan ya da çıkarılan bir işçi, belirli durumlarda ihbar süresine uymakla mükelleftir. İşçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süresi 2 hafta ile 8 hafta arasında değişmektedir. Peki ihbar süresi ne zaman başlar? İhbar …

İhbar tazminatı hesaplama örneği

İhbar tazminatı ile ilgili en yanlış inanış, bu tazminatın da kıdem tazminatı gibi, işten ayrıldığında mutlaka alınacağı şeklindedir. Halbuki, ihbar tazminatı ancak ihbar sürelerine uyulmazsa gündeme gelir ve çift taraflıdır. Yani işveren işçisine ihbar tazminatı ödediği gibi işçi …

İhbar süresinde işçinin hakları neler?

İhbar süresinde işçi hakları İhbar süresi iki şekilde gündeme gelebilir. İlkinde işveren işçisini çıkaracaktır ve işçiye ihbar süresi kullandırır ve ikincisinde işçi işten ayrılacaktır, ihbar süresi kadar çalışır. Hangi durum söz konusu olursa olsun, hem işçinin hem de …