Prim alan işçinin fazla mesai ücreti

Prim ve fazla mesai kavramları birbirinden farklı olsa da uygulamada çoğu zaman iç içer girer. Bunun sonucunda ise özellikle prim sistemiyle çalışan işçilerin fazla mesai ücreti alıp alamayacağı tartışma konusu olabilir. O halde, prim alan işçi fazla mesai …

Fazla mesai ispatı nasıl olur?

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların başında gelen konulardan birisi de fazla mesaidir. İş Kanununda fazla çalışma olarak adlandırılan; ancak uygulamada fazla mesai olarak bilinen bu alacak türünde ispat nasıl olur? Fazla mesai ispatı nasıl yapılır ve fazla mesaiyi …

İşçinin şehir dışı mesaisi

İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçi, işyeri tarafından şehir dışında görevlendirilebilir. İş amaçlı bu seyahatler bazen günler sürebilmektedir. Peki ama şehir dışında görevlendirilen işçinin hakları neler? Şehir dışı mesai ücreti var mı? Şehir dışında görevlendirilen işçi İşçi …

Özel güvenlik gece çalışması kaç saattir?

İşçiler için çalışma süreleri zaten belirlenmişken, özel güvenlik görevlileri için gece çalışma süresini neden yazdığımızı merak edebilirsiniz. Bunun nedeni, özel güvenlikçilerin gece çalışmasına ilişkin özel düzenleme olmasıdır. Peki özel güvenlik görevlisi gece çalışması kaç saat olabilir? Özel güvenlik …

Whatsapp Grupları ve Çalışan Serbest Zamanı

Gün geçmiyorki şirkette, iş yerinde yeni bir whatsapp gurubu kurulmasın! Bu yazımda öncelikle özel hayatımıza ve serbest zamanımıza iyiden iyiye nüfuz etmeye başlayan ”işyeri içerisinde iletişimi güçlendirmek” amacıyla kurulan whatsapp gruplarına farklı bir perspektiften değineceğim. Değinirken de bu …

Fazla çalışmada üst sınır karmaşası

Çalışma hayatında ülkenin genel yararı, işin niteliği vb. nedenlerle işçilerin fazla çalışma (mesai) yapmasına sıklıkla rastlanılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu haftalık kırk beş saati aşan çalışmaları fazla çalışma olarak nitelendirilmiş ve haftalık çalışma süresinden bağımsız olarak günlük 11 …

Eğitimde geçen süreler mesaiden sayılır mı?

Çalışma hayatında, işçilerin çeşitli eğitimlere gönderilmesi ya da işyerinde eğitimler düzenlenmesi sık rastlanan bir durumdur. Peki ama bu eğitimler çalışma süresinden sayılır mı? Eğitime katılan çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir mi? Çalışanın eğitime alınması Eğitim konusunda yaşanan …

Radyasyonla çalışanların fazla mesai hesabı

İş kanununa tabi olarak çalışan işçiler için genel kural, haftalık çalışma süresinin en çok 45 saat olması ve bunun üzerindeki çalışmaların fazla mesai olarak kabul edilmesidir. Ancak radyasyonla çalışanlar için özel düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, radyasyonla çalışan bir …

Bankacılar fazla mesai ücreti alabilir mi?

Banka çalışanlarına özel bir yazı yazmamın sebebi, bu çalışanların mesai kavramlarının göründüğünden farklı olması ve uygulanan özel sözleşme şartlarıdır. Bunları aşağıda açıklayalım ve bankacıların fazla mesai ücreti alıp alamayacağını bulmaya çalışalım. Banka çalışanları fazla mesai alabilir mi? Fazla …

Fazla çalışma muvafakatnamesi imzalamak zorunlu mu?

Fazla çalışma muvafakatnamesi imzalamak İşyerlerinde özellikle sene başlarında işçiler arasında dolaştırılan ve işçilerin imzalarken tereddüt ettiği bir kağıt vardır. Bu kağıtta, işçinin fazla çalışma yapmayı peşinen kabul ettiğine dair beyanları olur ve işçiler bu kağıdı imzalamakla ne kazanıp …

Fazla çalışma ücreti hesaplama örneği

Fazla mesai ücreti, işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda gündeme gelir. En önemli özelliği ise, işçinin normal ücretine göre %50 zamlı olmasıdır. İşçiler, kendilerine ödenen fazla mesai ücreti ile olması gerekeni kıyaslamak istediklerinde, bu çok kolay …