Eğitimde geçen süreler mesaiden sayılır mı?

Çalışma hayatında, işçilerin çeşitli eğitimlere gönderilmesi ya da işyerinde eğitimler düzenlenmesi sık rastlanan bir durumdur. Peki ama bu eğitimler çalışma süresinden sayılır mı? Eğitime katılan çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir mi? Çalışanın eğitime alınması Eğitim konusunda yaşanan …

Radyasyonla çalışanların fazla mesai hesabı

İş kanununa tabi olarak çalışan işçiler için genel kural, haftalık çalışma süresinin en çok 45 saat olması ve bunun üzerindeki çalışmaların fazla mesai olarak kabul edilmesidir. Ancak radyasyonla çalışanlar için özel düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, radyasyonla çalışan bir …

Bankacılar fazla mesai ücreti alabilir mi?

Banka çalışanlarının fazla mesai hakkı Banka çalışanlarına özel bir yazı yazmamın sebebi, bu çalışanların mesai kavramlarının göründüğünden farklı olması ve uygulanan özel sözleşme şartlarıdır. Bunları aşağıda açıklayalım ve bankacıların fazla mesai ücreti alıp alamayacağını bulmaya çalışalım. Fazla mesai …

Fazla çalışma muvafakatnamesi imzalamak zorunlu mu?

Fazla çalışma muvafakatnamesi imzalamak İşyerlerinde özellikle sene başlarında işçiler arasında dolaştırılan ve işçilerin imzalarken tereddüt ettiği bir kağıt vardır. Bu kağıtta, işçinin fazla çalışma yapmayı peşinen kabul ettiğine dair beyanları olur ve işçiler bu kağıdı imzalamakla ne kazanıp …

Fazla çalışma ücreti hesaplama örneği

Fazla mesai ücreti, işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda gündeme gelir. En önemli özelliği ise, işçinin normal ücretine göre %50 zamlı olmasıdır. İşçiler, kendilerine ödenen fazla mesai ücreti ile olması gerekeni kıyaslamak istediklerinde, bu çok kolay …

İş Kanununun 41. maddesi nedir?

İş Kanununun 41. maddesi, fazla mesai kavramını açıklar. Bu maddeye internetten kolayca ulaşmanız mümkündür; ancak sizin için 4857 sayılı İş Kanununun bu maddesini ayrıntılı olarak incelemek istedim. Önce maddeye ve ardından da maddenin sonuçlarına birlikte bakalım. 4857 sayılı …

Fazla mesai ücretleri haczedilebilir mi?

İşçinin fazla mesai ücreti haczedilebilir mi? İşçinin çeşitli borçlarını ödeyememesi halinde, hakkında icra takibi yapılması muhtemeldir. Böyle bir durumda icra takibi aleyhinde sonuçlanan işçi için icra müdürlüğü işverene yazı göndermekte ve işçinin maaşının ¼ ünün kesilerek kendi hesabına …

Serbest zaman nedir? Esasları nelerdir?

Serbest zaman nedir? Serbest zaman kavramıyla işçiler, genelde sene başlarında karşılaşmaktadır. İşçilere imzalatılan fazla çalışma muvafakatnamelerinde geçen serbest zaman ne anlama gelmektedir? Esasları ve şartları nelerdir? Fazla çalışma kavramı Serbest zamanı anlatmadan önce fazla mesai kavramından bahsetmem gerekir. …