İşçiden savunma istenmesi yazısı örneği

İşçiden savunma alınması gerektiğinde, bunun doğru yapılması önem arz eder. Çünkü işçinin savunması alınıyorsa, bunun neticesinde işçi aleyhine bir adım atılması ihtimal dahilindedir. O halde işçi savunma isteme yazısı nasıl yazılır?

İşçiden savunma istenmesi

İşçinin bir fiili iş sözleşmesine, işyeri kurallarına ya da genel olarak İş Kanunu hükümlerine aykırı olduğunda işveren bunun nedenini öğrenmek isteyebilir. İşçinin gerçekleşen fiille ilgili sorumluluğunu tespit etmek ya da olayın neden olduğunu anlamak için savunma talep edilebilir.

Hangi nedenle olursa olsun, işçiden savunma istenmesinin birtakım sonuçları olacaktır. İşçiden savunma istemek için yazılan yazının da asgari bazı bilgileri içermesi gerekir.

İşçiden ne zaman savunma alınır?

Önce şu genel yanlış inanışı düzeltmek doğru olacaktır: İşçinin işten çıkarılacağı her durumda savunmasının alınması gerekmez. Evet, doğru duydunuz. İşçinin savunmasının alınmasının yasal bir zorunluluk olması, tek bir halde geçerlidir.

Buna göre; işveren sadece ama sadece iş güvencesi olan işçisini İş Kanununun 17’nci maddesi kapsamında işten çıkaracaksa, o zaman işçinin savunmasını almak zorundadır.

17’nci maddeden kasıt, bildirimli fesih olarak da bilinen ve işçiye ihbar süresinin kullandırıldığı fesih türüdür. İş güvencesi ve bildirimli fesih hakkında şu yazılardan detaylı bilgi alabilirsiniz:

İşçi ücretsiz izin dilekçesi örneği

Bu yazıya da göz atmak ister misiniz?

iscidunyasi.com/bildirimli-fesih-nedir

iscidunyasi.com/iscilerin-is-guvencesi-var-mi

Yukarıdaki istisnai durum haricinde, örneğin işçinin işten çıkarılma gerekçesi İş Kanununun 25’inci maddesiyse, yani işçi haklı nedenle derhal işten çıkarılıyorsa işçinin savunmasının alınması gerekmez.

savunma isteme yazısı

İşçinin savunması nasıl alınır?

İşçinin savunmasının alınması yasal zorunluluk olmasa bile işveren, isterse işçiden savunma alabilir. Bunun önünde bir engel olmadığı gibi, özellikle haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesinin düşünüldüğü durumlarda, savunma almak vicdanen doğru olacaktır. Böylece işçi de dinlenilmiş ve muhtemel bir hatanın önüne geçilmiş olur.

İşçiden savunma isteme süresi

Savunması alınacak işçiye, her şeyden önce yazılı bildirim yapılması gerekir. Bu bildirimde işçiye makul bir süre de tanınmalıdır. Bu süreye ilişkin yasada herhangi bir hüküm yoktur; savunması istenen duruma göre süreyi işveren belirlemelidir: iscidunyasi.com/iscinin-savunmasi-icin-ne-kadar-sure-verilmesi-gerekir

Ancak çok kısa süreler Yargıtay tarafından iyi niyetli bulunmamaktadır: “… Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının iş akdinin davranışlarına bağlı olarak geçerli nedenle feshedilmesine, davranışa bağlı geçerli feshin savunma istenilmeden yapılamayacağına, davacıdan savunma isteyen ve tebliğden imtina edildiği bildirilen yazının 20/04/2015 tarihli olup, savunmanın aynı gün 17.30’ a kadar yapılmasının istenilmesine, savunma istenme saatinin belli olmayıp verilen savunma süresinin makul olmadığının ve buna bağlı olarak davacının savunması alınmadan fesih yapıldığının ve feshin salt bu nedenle geçersiz olduğunun anlaşılmasına göre…” (9 Hukuk, 35745 E. ve 2016/21382 K.)

Ayrıca özellikle haklı nedenle derhal fesih hakkı kullanılırken, işçiyi işten çıkarmaya yetkili makamın feshe konu fiili öğrenmesinden itibaren 6 iş günü içimde feshin gerçekleştirilmesi gerektiğinden, bu 6 iş günlük süre dikkate alınarak savunma süresi belirlenebilir: iscidunyasi.com/hakli-nedenle-fesihte-6-is-gunluk-surenin-onemi

işçinin savunmasının alınması

Savunma isteme yazısında neler olmalı?

Bir savunma talep yazısında asgari aşağıdaki bilgilerin olması gerekir. Bunlara ek bilgilerin olması elbette mümkündür:

  • İşçinin kimlik bilgileri
  • Neden savunma istendiği
  • Savunmanın verilmesi için tanınan süre
  • Savunma verilmemesi halinde olacaklar

Savunma isteme yazısı nasıl tebliğ edilmeli?

Hazırlanan bu savunma isteme yazısı işçiye iki şekilde tebliğ edilebilir. İlk olarak, işçiye ulaşmak mümkünse doğrudan imzası alınmak suretiyle yazı işçiye tebliğ edilebilir.

Bu mümkün değilse ve işçiye şahsen ulaşılamıyorsa, işçinin kayıtlı ikametgah adresine noterden ya da PTT kanalıyla evrak gönderilir.

İşçiden savunma istenmesi yazısı örneği

İşçiden savunma almak isteyen işveren aşağıdaki savunma isteme yazısı örneğini kullanabilir. Bu yazı bir tür şablon olup kullanmak isteyen kişi dilediği gibi genişletebilir. Unutmayın ki şablonlar size fikir verir; fakat en doğru belgeyi oluşturacak olan yine çalışma hayatının profesyonelleri olarak sizler olacaksınız.

drive.google.com/open?id=0B3IQOb5JnsdQaHJCUHhuSkFwNDA


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. dril deneme sanucu basarısız oldum savunma ıstendı ne yapmam lazım bırde buna 25 ıkı maddesı getırıldı

    1. Dril dediğinizi bir özel güvenlik denetim uygulaması olarak anlıyorum. Başarısız olduysanız savunma alabilirler, bunda önemli bir şey yok. 25/II ye göre de sizi uyarmışlar. Daha dikkatli olduğunuzda bir sorun olmaz. Sürekli olarak bu konuda zaafiyet yaratırsanız çıkış verebilirler.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.