31 gün çeken aylarda işçinin maaşı kaç gün üzerinden ödenir?

31 gün çeken aylarda ücret nasıl hesaplanır?

Bilindiği üzere bazı aylar 30 gün çekerken bazıları da 31 gün çekmektedir. Hatta şubat ayı 28 gün ve dört yılda bir de 29 gün çekmektedir. Bu durum ücret ödenmesi açısından bir soruyu da beraberinde getirmektedir: İşçinin maaşı, 31 gün çeken aylarda 1 yevmiye fazla mı ödenmelidir?

Gün hesabında işçinin kaybı var mı?

Her aya gün olarak baktığımızda, yılda 7 ayın 31 gün çektiğini, 4 ayın 30 gün çektiğini ve bir ayın da 28/29 gün çektiğini görürüz. Bu durumda işçinin ücretinin günlük olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünde, 7 ay otuz bir gün ve bir ay da 28/29 gün çektiği için işçinin toplamda 5 veya 6 gün zararda olduğu sonucuna varılabilir. Ancak bu sonuç ne kadar doğrudur?

İşçinin ücreti aylık mı günlük mü belirlenmiş?

Öncelikle cevaplanması gereken soru budur. İşçinin ücreti iş sözleşmesiyle günlük olarak belirlenmişse, işçiye maaşının aydaki gün sayısına göre ödeneceği gayet açıktır. Dolayısıyla böyle bir işçi, 31 çeken aylarda 31 yevmiye alırken, 28 çeken bir ayda da 28 yevmiye alacaktır.

Ancak ücreti aylık belirlenen bir işçi için aynı şeyi söylememiz mümkün değildir. İşçinin maaşı aylık olarak belirlenmişken, 31 çeken aylarda bir yevmiye fazla istenmesinin doğru olmadığına dair Yargıtay kararları bulunmaktadır.

31 gün çeken ayların ücretine dair Yargıtay kararları

“… Dosyaya ibraz olunan bordrolardan davalı işyerinde ücretlerin aylık ödendiği ve aylık miktarların maktu olduğu açıktır. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 ve bazı aylar da daha az günden oluşabilir. Bu bakımdan 31 gün çeken aylar için bir gün eksik ücret ödendiği sonucuna varılamaz. Nitekim Dairemizin 15.10.2001 tarih ve 2001/14817 E – 2001/16050 K sayılı içtihadı da aynı mahiyettedir.” (Yargıtay 9 Hukuk, 2010/28971 E. ve 2012/40910 K.)

“… Davacıya ücretlerin aylık asgari ücretten ödendiği anlaşıldığından 31 gün olan aylar için 31. günün ücretini talep etmesi mümkün değildir. Mahkemece yanlış değerlendirmeyle anılan günler için ücret alacağına hükmedilmesi hatalıdır.” (Yargıtay 9 Hukuk, 2000/6937 E. ve 2000/10207 K.)

Asgari ücrette durum nedir?

asgari ücret 31 gün

Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı üzere ister asgari ücret olsun isterse de bunun üstünde bir ücret, aylık olarak belirlenmiş ücretin doğal sonucu, ay içindeki gün sayısından bağımsız olarak alınacak maaşın değişmemesidir.

Burada kafa karıştıran husus belki de asgari ücretin ilan edilme şekli olabilir. Asgari ücret tespit komisyonu kararı incelendiğinde, asgari ücret miktarının günlük olarak tespit edildiği görülmektedir. Örneğin 31 Aralık 2015 tarihli asgari ücret tespit komisyonu kararına göre asgari ücret miktarı, bir günlük normal çalışma karşılığı olarak 54,9 TL (brüt) olarak belirlenmiştir.

Peki bu durumda, asgari ücret günlük belirlenmişken, hâlâ 31 çeken günlerde de 30 günlük ücret ödenmesi gerektiğini iddia edebilir miyiz?

Uygulamaya bakılması zorunludur

Yazının başında sorduğumuz sorunun genel bir cevabı yoktur. Yani, işçinin ücretinin 30 gün üzerinden mi yoksa 31 gün üzerinden mi ödeneceği hususu her seferinde tek tek araştırılmalıdır. Bu araştırmada ise şu soruların cevabı aranmalıdır:

 • İş sözleşmesinde ne yazıyor? Aylık ücret mi günlük ücret mi?
 • Uygulama nasıl? İşçinin işe gelmediği günler için yevmiyesi kesiliyor mu?
 • Örneğin hafta içi işe mazeretsiz gelen bir işçinin hafta tatil ücreti de dahil olmak üzere iki günlük ücreti kesiliyor mu?

Ücret maktu ise 30 gün, günlük ise 31 gün

O halde her somut olay tek tek incelenmeli, işçinin iş sözleşmesinde ücretinin nasıl belirlendiği, işe gelinmeyen günler için ücret kesintisi yapılıp yapılmadığı vb. hususlar birlikte değerlendirilmeli ve ücretin günlük olarak belirlendiğine kanaat getirilirse, işçiye 31 gün çeken aylarda 31 yevmiye ödenmesi gerekmektedir.

SONUÇ

İşçinin ücreti aylık ve maktu olarak belirlenmişse ay içinde kaç gün olursa olsun işçinin alacağı maaş değişmeyecektir.

Ancak işçinin ücretinin günlük olarak belirlendiği hallerde, işçiye 31 gün çeken aylarda otuz bir yevmiye, 30 gün çeken aylarda otuz yevmiye, 28 gün çeken aylarda yirmi sekiz yevmiye ya da 29 gün çeken aylarda da yirmi dokuz yevmiye ödenmesi gerekecektir.

Özellikle bu konuda tereddüt eden insan kaynakları çalışanlarına tavsiyem, işçilerin geriye dönük bordrolarını incelemeleridir. Eğer işçinin işe gelmediği günlerin ücretleri işçiye ödenmiyorsa, bu işçinin ücretinin maktu olduğunu söylemek çok da mümkün olmayacaktır. Bu durumdaki bir işçinin ücretlerinin, ay içindeki gün sayısına göre belirlenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

10 Yorum

  1. Bu tamamen ihalenin şartnamesine göre değişir. Genel olarak fikir beyan etmem yanlış olur.

 1. Aralık ayı 31 cektiginde bu ay maaşımda kesinti vardı muhasebeye sordugumda ay 31 cektiginde devlet kesiyo denildi ki bn bu zamana kadar boyle birşey duymadım bu konuda bi cevap verebilirmisiniz ?

  1. Açıkçası böyle bir şey duymadım. Ama yine de bilmediğim için kesin bir şey söylemek de istemem Serap hanım.

  2. Aralık ayında Gelir Vergisi diliminiz %15 den %20’ye yükseldiği için Gelir vergisi kesintiniz fazla olmuştur.O yüzden eksik maaş almış olabilirsiniz.Kasım ayındaki Gelir vergisi tutarını Gelir vergisi matrahına bölerseniz %15 çıkıyorsa ve fakat Aralık Ayı Gelir Vergisi tutarınızı Gelir Vergisi Matrahına bölerseniz %20 çıkıyorsa bu yüzden eksik almışsınız demektir Serap hanım.Selamlarımla.

 2. Aylık olarak iş sözleşmesi imzalamış bir kimse 2 ocakta ise başlasa o ay 31 çektiği için 30 gün çalışmış olacak bu durumda tam maaş mı alır yoksa 1 gün kesinti olur mu cevap verirseniz vok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 3. Peki o zaman ücreti maktu olarak belirlenen bir işçi 31 gün çeken bir ayda 1 gün izin alsa maaşı tam mı yatacak yoksa 29 gün olarak mı yatacak

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir