İşçinin tuvalet hakkı

İşçinin tuvalet hakkını tartışmanın gereksiz olacağını düşünebilirsiniz. İnsanın en temel ihtiyaçlarından birisinin, çalışanların hakkı olduğu mutlak bir gerçektir. Fakat bu hakkın bir sınırı var mıdır? Yani işçinin tuvalet hakkı sınırlandırılabilir mi? İşçi ve işveren tanımı Bilindiği üzere iş …

Ücret Elden Ödenir Mi?

Ücret işçinin en temel geçim kaynağıdır ve nasıl ödenmesi gerektiği mevzuat ile belirlenmiştir. Normal şartlar altında işçinin ücretinin banka aracılığıyla ödenmesi gerekir. Buna rağmen işçinin ücreti elden ödenir mi? Ücret nedir? İş Kanununun 32inci maddesine göre ücret, bir …

Engelli işçi sayısı nasıl hesaplanır?

Engelli işçiler için getirilen pozitif ayrımcılık hükümlerinden birisi de işverenlerin engelli çalıştırma zorunluluğudur. Bu zorunluluk hem kamu hem de özel sektör işverenleri için getirilmiştir. O halde engeli işçi çalıştırma zorunluluğu kimler için vardır ve engelli işçi sayısı nasıl …

Denkleştirme nedir? Hesabı nasıl yapılır?

İş Kanununda yer alan bazı hükümler, esnek çalışma biçimleriyle ilgilidir. Bunlardan birisi de denkleştirme uygulamasıdır. Denkleştirme ile işverenin daha az fazla mesai maliyetine katlanması amaçlanır. O halde denkleştirme nedir ve nasıl hesaplanır? Fazla mesai kavramı İşyerinde haftalık çalışma …

Denkleştirme onayı örneği

Denkleştirme, İş Kanununun öngördüğü çalışma türlerinden birisidir. Niteliği itibariyle fazla mesaiyle ilişkisi olan bu kavram, işyerinin daha az fazla mesai ücreti ödemesini sağlar. Sizin için hazırladığımız denkleştirme onayı örneğini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Denkleştirme nedir? Denkleştirme uygulamasını daha önce …

Taşeron işçi ile kadrolu işçi aynı işi yapabilir mi?

Bir işyerinde taşeron yani alt işveren işçisi çalıştırılması bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar sağlanmadan alt işveren işçisi çalıştırılması yasal olmayacaktır. Aynı işyerinde hem asıl işverenin işçisi hem de taşeron işçisi olabildiği halde, bunların aynı işi yapması mümkün müdür? …

Fazla mesai muvafakatnamesi örneği

  Fazla mesai işçi açısından arızi bir çalışma olarak öngörüldüğünden, yapılabilmesi için de işçinin onayı istenmiştir. İş Kanunu işçinin haftalık belirli bir süre çalışmasını istemiş ve bundan sonrasının ancak işçinin rızasıyla mümkün olabileceği bir sistem getirmiştir. İşte fazla …

Ramazanda işçiye iftar verilmesi

Ramazan ayını birçok çalışan oruçlu geçirecek. İster işveren olsun ister işçi, çalışırken oruç tutmanın fiziksel olarak insanları zorlayacağı bir gerçek. Özellikle vardiya usulüyle çalışılan işyerlerinde iftar vakti, çalışma süresinin içine denk gelirse ne yapılır? İşverenin bu durumda işçilerine …