15 yıl ve 3600 gün ile ayrılan işçi ihbar süresini beklemek zorunda mıdır?

15 yıl ve 3600 gün ile ayrılanlar ihbar süresini beklemeli mi?

15 yıl ve 3600 gün olarak bilinen ve aslında işçinin emeklilik için yıl ve prim şartını sağladığı ancak yaşı beklediği durumu ifade eden bu hâlin sonucu, işçinin kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkına sahip olmasıdır. O halde, SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün yazısı alan işçi işten ayrılırken ihbar süresi kadar beklemek zorunda mıdır? Yoksa derhal işi bırakabilir mi?

15 yıl ve 3600 gün ile kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı alma şartları kanunla net bir şekilde belirlenmiştir. Burada temel kural, ortada haklı bir nedeni yokken istifa eden işçinin kıdem tazminatı alamamasıdır. Ancak bunun da bazı istisnaları mevcuttur. Bunlardan birisi de, emeklilik şartını sağlayan işçinin işten ayrılması halidir.

İlk sigortalılık tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olan ve toplam 3600 gün primi olan bir işçi, hiçbir nedeni olmasa bile kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmektedir. Bunun yasal dayanağını daha önce açıklamıştım. Bu işçi SGK’dan 15 yıl ve 3600 gün şartını sağladığına dair bir yazı alır ve bu yazıyı işverenine sunarsa kıdem tazminatı alarak ayrılma hakkına sahip olmaktadır.

İhbar sürelerinin önemi

İhbar süresi içinde rapor alınır mı?

Bu yazı da ilginizi çekebilir

İhbar süreleri ise, belirli hallerin varlığı halinde işçi ya da işverenin uymakla mükellef olduğu süreleri ifade eder. İşçinin işyerindeki kıdemine göre belirlenen bu sürelere uymamanın yaptırımı ihbar tazminatı ödemektir. İşçi ya da işveren İş Kanununun 17nci maddesine göre iş akdini feshedecekse, bunu belirli bir süre önceden karşı tarafa bildirmek zorundadır. İşyerinde 6 aya kadar kıdemi olan işçi için 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasında kıdemi olan işçi için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında kıdemi olan işçi için 6 hafta ve 3 yıldan çok kıdemi olan işçi için 8 hafta olarak belirlenen bu sürelere tarafların riayet etmesi gerekir. Ancak taraflardan birisinin 24 veya 25inci maddeler kapsamında yapacağı haklı nedenle fesihlerde ihbar önellerinin beklenmesine gerek yoktur.

15 yıl ve 3600 gün ile ayrılan işçi için bildirim süresi var mı?

15 yıl 3600 gün bildirim süresi

Bir fesih işleminden önce iş akdini sonlandıracak olan tarafın karşı tarafa bildirimde bulunması gerektiğini söylememiz için bu feshin 17nci madde kapsamında yapılması gerekir. Tersinden baktığımızda da, 24 ya da 25inci maddelere göre yapılacak fesihlerde ihbar süresini beklemeye gerek olmadığını söylemeliyiz.

Bu durumda 24üncü maddeye baktığımızda, emeklilik nedeniyle işten ayrılma bir haklı fesih gerekçesi sayılmadığını görürüz. Ancak emeklilik nedeniyle ayrılma 17nci maddede de sayılmamıştır. Bu durumda ne söylememiz gerekir?

Bununla ilgili Yargıtay kararı araştırdığımda her hangi bir sonuca rastlamadığımı söylemeliyim. Bu durumda ancak kişisel kanaatimi ifade edebilirim. Emeklilik nedeniyle işten ayrılma hali, ihbar önellerine uymayı gerektirmediğinden; 15 yıl ve 3600 gün ile işten ayrılan işçinin de bu sürelere uyması gerekmediği düşünüyorum.

SONUÇ

15 yıl ve 3600 gün şartına sahip olduğu için işten ayrılan bir işçi, kıdem tazminatını alma hakkına da sahip olacaktır. Bu işçinin, işten ayrılmak için işverenine belirli bir süre önceden bildirimde bulunması gerekmediği kanaatindeyim. Yani işçi, 15 yıl ve 3600 gün için gerekli şartlara sahipse, işverene ayrılmak için dilekçe verebilir ve aynı gün işten ayrılabilir. Bu durumda ne işçi ne de işveren için ihbar tazminatı söz konusu olmayacaktır.


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

YouTube kanalımıza üye olan ziyaretçilerimizin yorumları öncelikle cevaplanmaktadır. Yorum yaptığınız kullanıcı adıyla YouTube kullanıcı adınızın aynı olması yeterlidir.