İş kazası bildirim süresi kaç gündür ve idari para cezası kaç liradır?

İş kazası bildirim süreleri kaç gündür? İş kazaları ülkemizde ne yazık ki yaygın şekilde meydana gelmektedir. Bunlardan bazıları ufak sıyrıklarla sonuçlansa da bazıları ölüm gibi ağır sonuçları doğurabilmektedir. Bir işçisi iş kazası geçiren bir işveren hangi kurumlara ve …

İşçi hangi hallerde tazminatsız işten çıkarılabilir?

Tazminatsız işten çıkarma Bu yazıyı yazmaktaki amacım, işverenlere işçilerini nasıl tazminatsız olarak işten çıkarabileceklerini anlatmak değildir. Yazının konusu, aynı zamanda işçiler için de bir uyarı niteliğinde anlaşılmalıdır. Gelin, birlikte bakalım; bir işçi nasıl tazminatsız olarak işten çıkarılabilir? Tazminat …

İşçiye edilen her hakaret mobbing midir?

İşçiye hakaret edilmesi mobbing midir? Mobbing günümüz çalışma hayatında rastlanabilen sorunlardan birisidir. İşçiye karşı uygulanan bu yıldırma süreci; hakaret, kavga, iş yükünü artırma ve baskı şeklinde kendini gösterebilmektedir. Ancak bazı kavramların işçiler tarafından karıştırıldığına şahit olmaktayım. Örneğin işçiye …

İşe iade davasını kazanan işçiye gönderilecek davet yazısı örneği

İşe davet yazısı örneği İşten çıkarılan bir işçi, işe iade davası açma şartlarına sahipse ve açtığı davayı kazanmışsa; mahkeme işverene iki seçenek sunmaktadır. Bunlardan ilki işçiyi işe başlatmak ve ikincisi ise işe başlatmak istemiyorsa işe başlatmama tazminatını ödemektir. …