Sigorta hizmet tespit davasında hak düşürücü süreler

SGK sigorta primleri zamanaşımı İşçiler ne yazık ki çeşitli sebeplerle sigorta yapılmadan ya da sigortaları eksik bildirilerek çalıştırılabilmektedir. Çalışırken bu durumda itiraz edemeyen işçilerin, işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açmaları ve geriye dönük sigortalarının yatırılmasını sağlamaları mümkündür. …

Yarım çalışma ödeneği alma şartları neler?

Yarım çalışma ödeneği nedir ve nasıl ödenir? Daha önce yazdığımız bir yazıda, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma şartlarını açıklamıştık. İşçinin, normal çalışma süresinin yarısı kadar çalıştığı bu sürede, işveren işçinin maaşının tamamını ödemekle yükümlü değildir. Ancak aradaki fark …