İhbar süresi içinde işçiye yıllık izin kullandırılabilir mi?

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi, ihbar süreleri kullandırılmak suretiyle sona erdiğinde, işçinin yıllık izne çıkıp çıkamayacağı konusu tartışmalara sebep olmaktadır. İşçinin birikmiş izni varsa ve ihbar süresinin sonuna kadar çalışacaksa, bu işçiye yıllık izin kullandırılması mümkün müdür? …

İşten çıkarılan işçi ne yapmalı?

İşten çıkarılan işçinin yapması gerekenler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan bir işçinin iş sözleşmesi üç halde sona erebilir: İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması, işçinin vefatı ve işverenin işçiyi işten çıkarması. Bunlardan üçüncüsü yani işçinin işten çıkarılması …