Gözlük çerçevesi ve camı yenileme süresi ve sorgulama

Gözlük çerçevesi ve camı için devletin ödediği belirli bir miktar bulunmaktadır. Ancak bu rakam her seferinde değil, belli periyotlarla ödenmektedir. Peki vatandaş gözlük çerçevesini ve camını kaç yılda bir yenileyebilir? Gözlük sorgulaması nasıl yapılır? Sağlık uygulama tebliği Öncelikle …

İlaç ve muayene katılım payı nedir ve ne kadar?

  Katılım payı kavramını birçoğumuz duymuştur. SGK tarafından alınan bu bedel, hem muayene hem de ilaç için alınabilmektedir. Peki ama katılım payı nedir? Muayene ve ilaç katılım payı 2019 yılı için ne kadardır? Katılım payı nedir? Katılım payı; …

İhbar tazminatı ücretten mahsup edilir mi?

İhbar tazminatı, işçi ya da işverenin ödemek zorunda kalabileceği bir tazminattır. Şartları oluştuğunda gündeme gelen ihbar tazminatı, işçi tarafından ödenmek zorundaysa, işçinin hak ettiği maaştan ihbar tazminatı kesilebilir mi? Yoksa ayrıca talep edilmesi mi gerekir? İhbar tazminatı nedir? …

Toplum yararına çalışma programı (TYP) nedir?

TYP adını birçoğunuz duymuştur. Toplum yararına program kavramının kısaltması olan TYP, İşkur tarafından düzenlenen bir tür istihdam programıdır. Peki genel olarak TYP nedir? Toplum yararına çalışma programı maaşları ve şartları nelerdir? TYP nedir? Toplum yararına program yani TYP; …

Kişisel koruyucu donanım nedir?

Kişisel koruyucu donanım kavramını birçok işçi duymuştur. İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin artmasıyla ve özellikle 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kişisel koruyucu donanımlar (KKD) hayatımıza iyice girdi. Peki kişisel koruyucu donanım (KKD) nedir? Kişisel koruyucu donanımın …

Kapıcılar asgari geçim indirimi alabilir mi?

Apartman görevlileri ya da genel bilinen adıyla kapıcılar, diğer işçilere göre maaş bakımından avantajlı durumdadır. Peki kapıcılar AGİ alabilir mi? AGİ kapıcılar için uygulanabilir mi? AGİ nedir? AGİ, asgari geçim indirimi kavramının kısaltmasıdır ve aslında VERİLEN bir şey …

SGK çıkış kodu 1 ve 2 olan işçinin hakları

İster işçi işten ayrılmış, isterse de işveren işçiyi çıkarmış olsun; iş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin bu durumu işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirmesi gerekir. Bu bildirge de bir de çıkış kodu bölümü yer almaktadır. Peki SGK çıkış kodu …

GSS primi ne kadar?

Genel sağlık sigortası ülkedeki herkesi sigorta kapsamına almayı hedefleyen ve çok küçük bir kesim hariç, herkesin zorunlu olarak katıldığı bir sistemdir. Peki ama genel sağlık sigortası prim borcu 2019 yılı için ne kadar? Genel sağlık sigortası nedir? Genel …

Genel sağlık sigortası nedir ve kimleri kapsar?

Genel sağlık sigortası kavramıyla 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tanıştık. Peki ama genel sağlık sigortası nedir? Kimler genel sağlık sigortası kapsamındadır? GSS hangi yükümlülükleri beraberinde getirir? Genel sağlık sigortası ve …