İşkur işbaşı eğitim süresi yıllık izin süresi ve kıdem tazminatından sayılır mı?

İşkur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları kapsamında çalışan işçiler, bu programların sonunda bazen işveren tarafından çalıştırılmaya devam edilmektedir. Peki böyle bir durumda, işbaşı eğitim kapsamında işyerinde çalışılan süreler, yıllık izin ve kıdem tazminatı bakımından dikkate alınır mı? İşkur …

Kısa çalışma ödeneği nedir ve nasıl başvurulur?

Kısa çalışma ödeneği; ekonomik, sektörel ya da bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin durması ya da azalması sonucunda, işçilere verilen bir tür ödenektir. Peki kısa çalışma ödeneğine kim başvurabilir ve hangi şartlarda alınır? Kısa çalışma nedir? Kısa …

Part time çalışmada süt izni hakkı

Süt izni, doğum yapan anneye tanınan haklardan birisidir ve işçinin talebi halinde kullandırılması zorunludur. Peki ama kısmi süreli çalışmada süt izni olur mu? Olursa, nasıl kullanılır? Süt izni nedir? Süt izni, 4857 sayılı İş Kanununun 74üncü maddesinde düzenlenen …

Cenaze ödeneği nedir ve kimlere verilir?

SGK tarafından hak sahiplerine tanınan haklardan birisi de cenaze ödeneğidir. Cenaze ödeneğini kimler alabilir, hangi şartlara tabidir ve 2018 yılı için miktarı nedir? Cenaze ödeneği nedir? Cenaze ödeneği; belirli şartları taşıyan sigortalının yakınlarına, hak sahibinin ölmesi üzerine tek …

Konkordato sonrası işçi alacaklarının durumu

Konkordato, ödeme güçlüğüne düşen şirketlerin başvurduğu bir yöntemdir. Özellikle 2018 itibariyle ülkemizde birçok firmanın konkordato ilan ettiğini görüyoruz. Peki konkordato nedir ve konkordato sonrası işçi alacakları ne olur? Konkordato nedir? Konkordato; vadesinde borçlarını ödeyemeyen ya da vadesinde ödeyememe …

Şartlı eğitim yardımı nedir ve kimlere ödenir?

Sosyal devlet olmanın gereği, diğerleriyle eşit şartlara sahip olmayanlara da bu şartların sağlanmasıdır. Eğitim hayatı da, eşitliğin sağlanması gereken alanların başına gelir. Bu kapsamda, devlet tarafından şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı ne demek? Şartlı eğitim yardımı; …