İşçi maaşları ne zaman ödenir?

Özel sektörde çalışan işçiler için, sabit bir maaş ödeme gününden bahsetmek elbette olanaksızdır. Ama genel kural olarak, 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işçinin maaşının ne zaman ödenmesi gerektiğini söyleyebiliriz. O halde, işçi maaşları ne zaman ödenir? İşçi …

İşçi alacaklarında faiz başlangıcı ve oranları

İşten ayrılan ya da çıkarılan işçi bazen işverenle anlaşmazlığa düşer ve dava yoluyla alacaklarını tahsil etme yoluna gider. Haliyle, dava kazanılırsa, alacaklar faiziyle alınacaktır. Bu durumda, işçi alacakları bakımından faiz başlangıcı hangi tarih olur? İşçinin mahkemeye başvurması 2018 …

İşe iade davası açma süresi

İşe iade davasında en önemli husus, 1 aylık süredir. Çünkü işe iade şartlarını taşısanız da sonuna kadar haklı da olsanız, bu 1 aylık süreyi kaçırmanız halinde hiçbir hak iddia edemezsiniz. O halde, işe iade davasında söz konusu olan …

Bankacılar fazla mesai ücreti alabilir mi?

Banka çalışanlarının fazla mesai hakkı Banka çalışanlarına özel bir yazı yazmamın sebebi, bu çalışanların mesai kavramlarının göründüğünden farklı olması ve uygulanan özel sözleşme şartlarıdır. Bunları aşağıda açıklayalım ve bankacıların fazla mesai ücreti alıp alamayacağını bulmaya çalışalım. Fazla mesai …

Sözlü istifa olur mu?

Sözlü istifa olur mu? İstifa, işçinin haklı bir gerekçesi yokken işi bırakmasıdır. Genelde yazılı olarak yapılsa da, istifanın bazen sözlü yapıldığını biliyoruz. Peki ama sözlü istifa geçerli midir? İstifa illa yazılı olmak zorunda mıdır? İstifa kavramı İşçinin işten …

Özel okul çalışanlarının yıllık izin hakkı

Özel okulda çalışan öğretmenlerin yıllık izin hakkı Öğretmenlik, niteliği gereği farklı bir mesai yapısına sahip. Gün içinde çalışılan saat sayısı belli olsa da, veli ziyaretleri ya da etütler dolayısıyla, esnek bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Peki ama …