Sigortalılık süresi nedir ve ne anlama gelir?

Emeklilikle ilgili araştırma yapan bir kimsenin karşısına çıkan kavramlardan birisi de sigortalılık süresi kavramıdır. Peki ama sigortalılık süresi ne demektir ve ne anlama gelir? Emeklilik açısından önemi nedir? Emeklilik kavramı Belirli bir süre çalışan ve sigorta primi ödeyen …

Sigortasız çalışan işçiye ceza uygulanır mı?

Sigortasız işçi çalıştırmanın yasak olduğunu ve işverenlere bu nedenle ağır idari para cezaları uygulandığını hepimiz biliyoruz. Peki ama sigortasız çalışan işçiye ceza uygulanır mı? Sigortasız çalışma Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ülkemizde en sık rastlanan neden, işverenin maliyetlerden kaçmak …

Radyasyonla çalışanların fazla mesai hesabı

İş kanununa tabi olarak çalışan işçiler için genel kural, haftalık çalışma süresinin en çok 45 saat olması ve bunun üzerindeki çalışmaların fazla mesai olarak kabul edilmesidir. Ancak radyasyonla çalışanlar için özel düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, radyasyonla çalışan bir …

Genel sağlık sigortası borçları silinir mi?

Ülkemizde zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması vardır ve bu kapsamda bazı kişiler otomatik olarak GSS’li olmaktadır. Genel sağlık sigortalı olunduğu anda da haliyle otomatik olarak GSS prim borcu kişiye yansıtılmaktadır. Peki biriken bu GSS prim borçları silinir mi? …

Part time çalışan işçinin ihbar süresi

Part time ya da yasadaki adıyla kısmi süreli çalışma, normal çalışma süresine göre önemli ölçüde daha az çalışılması olarak tanımlanabilir. Öyle olunca, part time çalışanın ihbar süresi hakkında tereddüt yaşanabiliyor. Part time çalışan işçinin ihbar süresi, normal çalışandan …

Öğrencilerin sağlıktan yararlanma şartları

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan öğrenciler, kendilerine bakmakla yükümlü olan kişilerin sağlık güvencesinden faydalanabilir. Peki ama bu nasıl olur? Öğrencilerin sağlıktan yararlanma şartları nelerdir? Bakmakla yükümlü olunan kişiler Soruya doğru cevap verebilmek için öncelikle, bakmakla yükümlü olunan …

Bağkur prim borcu ödenmezse ne olur?

Eski adıyla bağkurlu olan yani 5510 sayılı kanunun 4/1-b maddesi kapsamında olan sigortalılar, bazen prim yatıramamakta ya da yatırmayı tercih etmemektedir. Bağkur borcu ödenmezse ne olur? İcra ya da haciz işlemi yapılır mı? Bağkur prim borcu 5510 sayılı …

Sigorta hizmet tespit davası ne kadar sürer?

Sigortasız çalıştırıldığı için dava açan bir işçi, bu davanın yaklaşık olarak ne kadar sürede sonuçlanacağını elbette merak eder. Peki ama bunun için belirlenmiş bir süre var mıdır ve hizmet tespit davası ne kadar sürer? Hizmet tespit davası Hizmet …

Sigorta hizmet tespit davası nasıl açılır?

Sigortasız çalışmak zorunda kalan bir işçi, işten ayrıldıktan sonra dava açmak isteyebilir. Böylece geriye dönül sigortasının yapılmasını sağlayabilir. Bu durumda açılması gereken dava, hizmet tespit davasıdır. Peki hizmet tespit davası nasıl açılır? Hizmet tespit davası nedir? Hizmet tespit …

Sigortasız işçi ihbar dilekçesi örneği

İşçilerin sigortasız çalıştırılması hiçbir şekilde yasal değildir. Hatta çoğu zaman, işçi işe girmeden sigorta girişinin yapılması ve sonrasında işçinin işe başlaması gerekir. Sigortasız çalışan bir işçi ya da herhangi bir işyerinde sigortasız işçi çalıştırıldığını gören bir kişi, yetkili …