İşveren istediği işçiyi dilediği zamanda çıkarabilir mi?

İşveren dilediği zaman işçiyi çıkarabilir mi? İşçi ile işveren arasındaki ilişki, İş Kanunuyla düzenlenmiştir. Devlet, bu özel ilişki alanını kişilerin inisiyatifine bırakmamış; bunun yerine temel kuralları koymayı tercih etmiştir. İşçinin işten çıkarılma halleri de kanunla düzenlenmiştir. İşveren, istediği …

Ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinde zamanaşımı kaç yıl?

Ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinde zamanaşımı Bir takvim yılında toplam 15,5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü bulunmaktadır. Bu günlerde işçilerin çalıştırılmaması esas olsa da, işçinin de rızasının olması halinde çalışma yapılabilmektedir. Ancak bu çalışmaların karşılığında …