Görev Tanımı Nedir? Niçin Önemlidir?

Bu yazımızda, sitemize gelen soruların büyük bir çoğunluğunu oluşturan, iş ilişkisinde uyuşmazlıkların başını çeken, uygulamada maalesef ki hem iş veren hem de çalışanlar açısından detayı tam olarak anlaşılamamış Görev Tanımı kavramına değineceğiz.

İş tanımı, bir diğer adıyla görev tanımı, çalışanların yapacağı işin detayını, görevlerini, sorumlulukların ve iş analizi neticesinde kendinden istenilen katma değerin özellikler detayına denmektedir. Çalışanlara görevlerini ve sorumluluklarını yazılı olarak tüm detayları ile bildirmek, bunları bir nevi kayıt altına almak, iş ilişkisi sürerken yaşanacak olası anlaşmazlıkların önüne geçmesi açısından oldukça önemlidir. Görev tanımına, iş sözleşmesinin bir ek’i olarak da bakabiliriz.

Görev Tanımı Yapılması Mecburi mi?

Yürürlükte olan yasalarımız doğrultusunda böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, ISO 9001, ISO 22000 gibi bazı kalite belgeleri alınma koşullarında zaruri olduğu bilinmektedir. Yani işçi, görev tanımı olmasa da çalışabilir.

İş Veren ve İşçi Açısından Önemi

İş Veren Açısından:

Çalıştırdığı personelden hangi konuda verim almak istiyorsa o konu veya alanlar üzerinde yoğunlaşan iş veren, işçisinin angarya ile meşgul etmemiş, emeğini ve enerjisini doğru yönlere kanalize etmiş olacaktır. Ayrıca herhangi bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldığında ise varsayımlardan yola çıkmayacak, kanıtlanabilir olgularla ispata hazır olacaktır.

İş verenler açısından çok önemli bir hususta iş tanımının objektif, insan haklarına saygılı, işçinin alındığı pozisyon ile bağlı, ucu açık ifadelerden kaçınılarak mümkün olduğu kadar sınırları belirlenmiş hususları kapsayarak hazırlanması gerektiğidir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak,  “iş veren tarafından verilen her işi / diğer işleri yapar”  şeklinde maddesi bulunan görev tanımının işlevi ve geçerliliği düşük olacaktır.

İşçi Açısından:

Çalıştığı iş yerine fayda sağlamak, kendisini işinde geliştirmek ve hatta kariyer planı yapmak, uzmanlaşmak, neye evet neye hayır demesi gereken yerleri bilmek açısından işçi tarafından önemlidir. Çalıştığı pozisyon dışında ki işlerle karşılaştığında en azından itiraz için elinde yazılı bir belge olacaktır. Uygulamalarda bakıldığında kurumsallaşmayı hedef almış veya kurumsallaşmış iş yerlerinde bu mekanizmanın her iki taraf açısından da güzel bir tabana oturtulmaya çalışıldığını ve meyvelerini verdiğini görmekteyiz.

İş Hukuku Açısından Görev Tanımı

4857 sayılı iş kanununun 22.maddesinde;

“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

denilmiştir. Buradan şu sonuca varabiliriz; görev tanımından tanımlanmış olan şartların değiştirilmesi için işçinin de yazılı olarak rıza göstermesi gerekmektedir. Ayrıca işverene görev tanımında detaylandırılmış belirli görevle çalışmakla ödevli işçinin işi savsaklaması, özenle yapmamakta ısrar etmesi gibi şahsi nedenler neticesinde, İş Kanunumuzun 25. Maddesinin aşağıdaki bendi tazminatsız çıkarılmaya dahi sebebiyet verebilir:

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

SONUÇ

görev tanımında belirtilen işleri yapmamak veya eksik yapmak, iş sözleşmesinin işverence haklı fesih nedenlerinden biri olabileceği gibi; işçiye görev tanımı dışında farklı görevler verilmesi de işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni olabilecektir.
Görev tanımında; işçinin yapacağı işler, birkaç cümlelik bir tanımla değil; ayrıntılı bir şekilde, işçinin görevleri,yetkileri sorumlulukları detaylı bir şekilde belirtilmesi, görev tanımından da bir nüsha işçiye verilmesi gerekmektedir. Sektörel bilgi birikimine sahip, tecrübeli kalemlerden çıkmış bir görev tanımı; hatları belirgin çizer, muğlaklığı ortadan kaldırır, kurumsal yapılanmanın temel taşlarından birini oluşturur, güven verir…

Konuyla benzer bir diğer yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.>>>  iscidunyasi.com/isveren-iscisine-her-isi-yaptirabilir-mi/

 

Gürcan TETİK

İşçi Dünyası | Editör


İşçi Dünyası
Zeynel Abidin Özkale
İşçi Dünyası'nın editörü olan olan yazarın, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku üzerine yazdığı diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yorum yaz

E-posta hesabınız, telefon ve şehir bilgileriniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.